Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Važne upute odjela za vize za vrijeme korona pandemije vezano za dodjelu termina, za vizni postupak i za ulazak u Njemačku

Članak

Ukidanje mjera ograničenja ulaska iz Bosne i Hercegovine u Njemačku

Savezna vlada Njemačke je od nedelje, 04. jula 2021. godine, ukinula sve mjere ograničenja ulaska za stanovnike Bosne i Hercegovine. Putovanja stanovnika Bosne i Hercegovine u Njemačku su od ovog datuma ponovo dozvoljena za sve svrhe putovanja. Za ulazak zračnim putem potrebna je potvrda o testiranju, potvrda o oporavku ili potvrda o vakcinaciji.


Za koje vrste boravaka se mogu predati zahtjevi za vizu i koje se vize mogu izdati?

Podnošenje zahtjeva je trenutno moguće za sljedeće kategorije/vrste boravaka:

 • Spajanje porodice;
 • Stručni kadar, visokokvalifikovani kadar, IT-stručnjaci i naučnici/istraživači čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu;
 • Rukovodni kadar;
 • Osoblje iz oblasti zdravstva i njege;
 • Stručno obrazovanje i mjere za priznavanje  kvalifikacija koje su stečene u inostranstvu;
 • Studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati iz inostranstva;
 • Kvalifikovani detaširani radnici;
 • Au-Pair;
 • Volonteri;
 • Jezički kurs;
 • Zapošljavanje na riječnim brodovima;
 • Zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana - član 26. stav 2 Pravilnika o zapošljavanju;
 • Šengen-viza;
 • Traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje.


Šta to konkretno znači za registraciju i dodjelu termina? Na šta je po ovom pitanju potrebno obratiti pažnju?

Za gore navedene svrhe boravaka se u sistemu za zakazivanje termina Ambasade mogu zakazivati termini za sljedeće kategorije:

Kategorija za termin s registracijom na listi čekanja:

 • Spajanje porodice (doseljenje bračnih partnera, partnera istospolnih zajednica (registrovane u Njemačkoj) i djeca);
 • Zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (član 26. stav 2 Pravilnika o zapošljavanju). Lista čekanja u svrhu registracije za termin u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize će u sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi u funkciji  biti od početka jula. Dalje informacije o dodjeli termina i podnošenju zahtjeva za izdavanje vize prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana možete naći ovdje

Kategorija za termin sa slobodnim odabirom termina:

 • Visokokvalifikovani kadar, Plava Karta EU, MINT kao i IT zanimanja bez visoke stručne spreme (uz prilaganje predsaglasnosti);
 • Stručna radna snaga s priznatim stručnim obrazovanjem: medicinski tehničari (dogovor o posredovanju između Savezne agencije za rad Keln i Agencije za rad i zapošljavanje BiH) i ostala stručna radna snaga (potrebno je već imati potvrdu o istovjetnosti kvalifikacije!) kao i stručna radna snaga pomoću ubrzane procedure (samo uz prilaganje predsaglasnosti Ureda za strance!);
 • Studij (uključujući i stipendiste), stručno obrazovanje i u svrhu priznavanja obrazovanja;
 • Kvalifikovani detaširani radnici (Molimo da prije zakazivanja termina obavezno obratite pažnju na upute u sistemu za zakazivanje termina u odgovarajućoj kategoriji termina, a koje već sada možete pročitati);
 • Šengen-viza, au-pair, volonteri, jezički kurs, zapošljavanje na riječnim brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje.

Osobe koje su se prije zatvaranja odjela za vize zbog korone registrovale na listi čekanja za termin u svrhu spajanja s porodicom, ne trebaju se iznova registrovati na toj listi čekanja. Te osobe ćeautomatski zaprimiti e-mail, čim konkretni termin bude mogao biti dodijeljen. Usljed četveromjesečnog zatvaranja odjela za vize radi korone vrijeme čekanja na termin će se sa uobičajenih 6-7 mjeseci produžiti na 7-8 mjeseci. Molimo za razumijevanje u vezi ovoga.

Termine za stručni kadar, visokokvalifikovane uposlenike, IT-stručnjake, naučnike/istraživače, rukovodni kadar, studente, osoblje iz oblasti zdravstva i njege, stručno obrazovanje i mjere za priznavanje kvalifikacija koje su stečene u inostranstvu, Šengen-viza, au-pair, volontere, jezički kurs, zapošljavanje na riječnim brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje kao i termine za kvalifikovane detaširane radnike je moguće slobodno odabrati i rezervisati u odgovarajućoj kategoriji.

Molimo da obratite pažnju na to da se radi mjera zaštite i pravila o držanju propisanog odstojanja zbog korone ne može ponuditi toliko termina kao inače i da se trenutno mogu rezervisati termini samo maksimalno dvije sedmice unaprijed. Ukoliko ne bude slobodnih termina, preporučujemo  redovno posjećivanje sistema za zakazivanje termina, jer se novi termini mogu kratkoročno osloboditi. Planirano je da se od sredine jula ponovo nudi više termina.


Podnio/nijela sam zahtjev za vizu prije nego što je zatvoren odjel za vize i do sada nisam dobio/la nikakav odgovor. Želim da znam kakav je aktuelni status zahtjeva?

Trenutno se obrađuju zahtjevi za onu svrhu boravka za koju je omogućen ulazak u Njemačku (vidi na vrhu gore). Za sve ostale svrhe boravaka obrada zahtjeva i žalbenih postupaka trenutno na osnovu mjera ograničenja ulaska nije moguća i i stavljena je na čekanje sve dok mjere ograničenja ulaska ne budu ukinute. Ukoliko se ne slažete sa ovom odlukom i želite da se odluči o Vašem podnešenom zahtjeva za vizu ili uloženoj žalbi, molimo da pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje sljedećih podataka:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj taksi);
 • Ime i prezime;
 • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu.


Moj zahtjev za vizu je odbijen. Da li je zbog ograničenja rada odjela za vize na osnovu korone prologniran rok za ulaganje žalbe?

Ne, rok za ulaganje žalbe nije i neće biti prolongiran, već regularno teče dalje. Žalbe su bile obrađivane i dok je odjel za vize bio zatvoren. Molimo da u vezi slanja žalbe obavezno obratite pažnju na upute koje se nalaze na sljedećem informativnom listu


Moj pasoš se nalazi u odjelu za vize. Kako ga mogu dobiti natrag?

Ukoliko želite da Vam se vrati pasoš natrag, molimo da pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje  sljedećih podataka:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj taksi);
 • Ime i prezime;
 • Broj mobitela;
 • Poštanska adresa;
 • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu.


Kako mogu stupiti u kontakt sa odjelom?

 • E-mail: visastelle@sarj.diplo.de;
 • Fax: +387 (0)33 211 200;
 • Infotelefon: +387 (0)33 565 380 (ponedjeljkom i četvrtkom od 13:30 sati do 15:30 sati).


Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje? Na šta obavezno moram obratiti pažnju pri ulasku u Njemačku?

Po pravilu, njemačka savezna policija tek po Vašem dolasku na jedan od njemačkih aerodroma ili graničnih prijelaza odlučuje o odobrenju ulaska. Ambasada u tom pogledu ne može preuzeti odgovornost.

Karantinski propisi njemačkih saveznih pokrajina za putnike iz zemalja sa rizične liste važe i dalje i to neovisno o propisima o ulasku. Molimo Vas da se sami informišete o mjerama koje važe za Vas.

Aktuelne informacije o mjerama ograničenja putovanja, iznimkama kao i karantinskim propisima možete naći na sljedećim stranicama:

https://sarajewo.diplo.de/ba-de/service/covid19/2433218


Više informacija o viznom postupku i dodjeli termina možete naći ovdje

povratak na vrh stranice