Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Šengen-viza

Članak

Za kraći boravak do 90 dana

Schengen Visum
Schengen Visum © colourbox

Šengen - viza dozvoljava boravak do maksimalno 90 dana u toku 180 dana u šengenskom prostoru.

U svojstvu Njemačke ambasade mi smo nadležni, ukoliko je Njemačka Vaša glavna destinacija.

 

Priprema zahtjeva

Vaš zahtjev pripremite u sljedećim koracima:

Važna napomena:

Molimo da odjelu za vize ne dostavljate bilo kakvu dokumentaciju prije Vašeg termina. Takvu dokumentaciju nije moguće predhodno arhivirati niti odrediti pripadnost. Molimo da uvijek donesete kompletnu dokumentaciju na Vaš zakazani termin.

Predavanje zahtjeva

Kako biste predali svoj zahtjev, molimo da se lično pojavite u Ambasadi na zakazani termin. Na Vašem terminu predajete kompletnu dokumentaciju za vizu, plaćate taksu i odgovarate na pitanja u vezi sa Vašim planiranim putovanjem. Tom prilikom ćemo uzeti Vaše biometrijske podatke (fotografije i otiske prstiju).

Za vrijeme obrade

Njemačka ambasada provjerava i odlučuje o Vašem zahtjevu. Da bi to bilo moguće, provjerava se da li Vaša aplikacija ispunjava zakonske uslove. Provjera obično traje 4-5 radna dana. Molimo Vas da imate razumijevanja da na pitanja u vezi statusa Vaše vize u toku same obrade u osnovi nije moguće odgovoriti. Nakon što je vrijeme obrade isteklo: moguće je na pitanja u vezi sa zahtjevom odgovoriti isključivo lično podnosiocu, njegovom pravnom zastupniku ili zastupniku koji posjeduje pismenu punomoć podnosioca zahtjeva.

Vraćanje pasoša

Nakon što Ambasada donese odluku u vezi sa Vašim zahtjevom, Ambasada će Vas informisati putem telefona. Poslije toga možete od ponedeljka do četvrtka izmedu 09:00 do 11:00 sati predati pasoš u odjelu za vize, a istog dana poslijepodne između 14:00 i 15:00 preuzeti Vaš vizirani pasoš. U principu pasoš lično preuzimate. Ukoliko niste u mogućnosti, Vaš pasoš može preuzeti Vaš zastupnik uz punomoć i sa Vašim računom (potvrda da ste predali zahtjev).

Ukoliko je Vaš zahtjev odbijen: razlozi za to mogu biti različiti. Razlog odbijenice ćemo Vam obrazložiti u pismenom obavještenju. Imate takođe mogućnost da ponovo predate novi zahtjev za vizu sa potpunom, vjerodostojnom i urednom dokumentacijom. 

Sretan put! Napomena za imaoce viza

Ako su sve informacije na etiketi za vizu ispravne, za Vaše putovanje nema više prepreka. Provjerite to čim dobijete pasoš u ruke. Molimo da nas odmah obavijestite, ukoliko ste primjetili grešku, kako bismo Vam mogli izdati novu vizu/etiketu za vizu.

Na vizi će biti navedeno Vaše puno ime i prezime, broj pasoša, fotografija i rok trajanja Vaše vize. To je vremenski okvir u kojem se može provesti putovanje. Osim toga, može se vidjeti i broj dana boravka. Ovo je maksimalan broj dana koje možete provesti u području Šengena tokom perioda trajanja Vaše vize. Želimo dodatno da Vam damo neku fleksibilnost na Vašem putovanju: trajanje Vaše vize je po pravilu 15 dana duže od broja dana boravka, u slučaju ako biste trebali odložiti svoje datume putovanja.

Izdate Šengen-viza ne garantuje pravo na ulaz u Šengenski prostor. Konačnu odluku donijeće granična policija prilikom kontrole ulaza u šengensku zonu. Takođe je moguće da granična policija zatraži od Vas da pokažete dokumente o Vašim finansijskim sredstvima, trajanju i svrsi Vašeg boravka, kao i zdravstveno osiguranje. Zbog toga na Vaše putovanje trebate pripremiti: poziv iz Njemačke, rezervaciju hotela, putno zdravstveno osiguranje.

Primjedbe na postupak izdavanja šengenske vize

Podnosioci zahtjeva za šengenske vize mogu putem elektronskog kontakt-obrasca podnijeti primjedbe na ponašanje uposlenika odjela za vize ili na postupak podnošenja zahtjeva za vize. Molimo da u tu svrhu odaberete na kontakt-obrascu polje primalac „primjedbe na vizni postupak za šengenske vize“. Molimo da obratite pažnju na to da se primjedbe mogu uložiti samo na njemačkom ili engleskom jeziku. Primjedbe na drugim jezicima osim na engleskom ili njemačkom jeziku neće biti uzete na razmatranje. Molimo da na kontakt-obrascu u polju „tema“odaberete jednu od ove dvije varijante:

  1. primjedbe na ponašanje osoblja odjela za vize
  2. primjedbe na postupak podnošenja zahtjeva za vizu

Po primitku Vaše primjedbe odmah ćemo pristupiti njenom razmatranju.

Važna napomena: putem kontakt-obrasca ne možete uložiti: žalbu protiv odluke o uskraćivanju, anuliranju ili poništavanju vize – to znači da se pogotovo ne mogu uložiti remonstracije.

 


povratak na vrh stranice