Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viza za putovanje u Njemačku

01.12.2017 - Članak

Važna obavijest

Važna obavijest za dodjeljivanje termina

Zbog velike zainteresonovasti za terminima za vizu, termini se dodjeljuju uz pomoć liste za termine. Molimo da se registrujete na toj listi za termin u svrhu podnošenja zahtjeva za vizu prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanu (Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana). Termini se striktno dodjeljuju po hronološkom redosljedu liste za registraciju.

Vremenski period čekanja na termin momentalno traje duže od godinu dana. Termini za podnošenje zahtjeva za vizu će se dodjeljivati sve dok važi član 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju, a to je prema datoj pravnoj osnovi do 31.12.2020. godine.

PAŽNJA! Važna izmjena u vezi dokazivanja poznavanja jezika u viznom postupku:
Od 01.08.2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31.07.2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.

Detaljne informacije o priznavanju certifikata o poznavanju jezika molimo preuzmite iz info lista „Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize“.

Želite privatno ili službeno putovati u Saveznu Republiku Njemačku? Sve informacije u vezi sa viznim obavezama i različitim tipovima viza se nalaze na ovoj i na narednim stranicama. 

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.
Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen © dpa

Građanima država članica EU za ulazak u Njemačku nije potrebna viza, već samo lična karta ili pasoš.

Bosanskohercegovačkim državljanima za ulazak u Njemačku i boravak manje od 90 dana u okviru 180 dana nije potrebna viza (u svrhu zapošljavanja je po pravilu potrebna viza, više informacija o tome možete naći na informativnom listu za zapošljavanje –„duži boravak“).

Građani drugih zemalja, ovisno o njihovoj nacionalnosti, ili su oslobođeni vizne obaveze ili moraju predati zahtjev za vizu.

Za podnošenje zahtjeva za vizu potreban Vam je termin

Termini su bili i ostat će besplatni!

Sistem za zakazivanje termina Njemačke ambasade u Sarajevu je svima dostupan.

Nije potrebno angažovati agencije za rezervaciju termina. Preko agencije nećete ranije dobiti termine niti će Vam se dodijeliti vanredni termini! Njemačka ambasada u Sarajevu ne sarađuje sa agencijama za vize, niti sa ambasada.info.

Molimo da uzmete u obzir da se kroz rezervaciju termina preko agencija stavljate u položaj da od njih ovisite, utoliko što se pri rezervaciji termina neće navesti Vaša e-mail adresa, nego e-mail adresa agencije. Na osnovu toga nećete više imati uticaj na rezervaciju termina, iako će rezervacija glasiti na Vaše ime, jer će automatska obavještenja sistema za zakazivanje termina pristizati samo na e-mail adresu agencije. Nećete više biti u stanju da ustanovite, da li je termin zaista rezervisan i potvrđen ili na Vašu želju storniran, nego ćete ovisiti o spremnosti za saradnjom od agencije.

Ukoliko ne budete mogli doći na termin, zato što niste imali pristup e-mail adresi od agencije, ne zasnivate time pravo na vanredan termin. Njemačka ambasada u Sarajevu zbog toga izričito savjetuje da rezervaciju termina držite pod vlastitom kontrolom.


Koja viza Vama treba, zavisi o tome koliko dugo želite ostati u Njemačkoj.

Odaberite prvo, koliko traje vaš planirani boravak:

Kraći boravak (maksimalno 90 dana, npr. turistički ili poslovno)

Duži boravak  (više od 90 dana, npr. u svrhu studiranja, zapošljavanja ili spajanja porodice)

Zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za vizu

Radno vrijeme i kontakti odjela za vize


Zaštita podataka:

Informacije o zaštiti podataka u postupku izdavanja vizapovratak na vrh stranice