Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viza za putovanje u Njemačku

Članak

Važna obavijest

Odjel za vize je privremeno zatvoren. Više informacija o tome možete naći ovdje

Zakon o doseljavanju stručnog kadra

Zakon o doseljavanju stručnog kadra stupa na snagu 1. marta 2020. Sažetak najvažnijih informacija o novom zakonu možete naći u ovom informativnom listu.

Dodatne informacije kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa doseljavanjem i zapošljavanjem stručnog kadra u Njemačkoj možete naći ovdje.

Važna obavijest za dodjeljivanje termina

Zbog velike zainteresovanosti za terminima za vizu, termini se dodjeljuju uz pomoć liste za termine. Molimo da se registrujete na toj listi za termin u svrhu podnošenja zahtjeva za vizu prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana). Termini se striktno dodjeljuju po hronološkom redoslijedu liste za registraciju.

Vremenski period čekanja na termin momentalno traje znatno duže od godinu dana. Termini za podnošenje zahtjeva za vizu će se dodjeljivati sve dok važi član 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju, a to je prema datoj pravnoj osnovi do 31.12.2020. godine.

Važne novosti u viznom postupku u slučaju nacionalnih viza!

Molimo da ubuduće koristite naš online-zahtjev za vizu koji možete naći pod ovim linkom: https://videx-national.diplo.de

Želite privatno ili službeno putovati u Saveznu Republiku Njemačku? Sve informacije u vezi sa viznim obavezama i različitim tipovima viza se nalaze na ovoj i na narednim stranicama. 

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.
Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen © dpa

Građanima država članica EU za ulazak u Njemačku nije potrebna viza, već samo lična karta ili pasoš.

Bosanskohercegovačkim državljanima za ulazak u Njemačku i boravak manje od 90 dana u okviru 180 dana nije potrebna viza (u svrhu zapošljavanja je po pravilu potrebna viza, više informacija o tome možete naći na informativnom listu za zapošljavanje –„duži boravak“).

Građani drugih zemalja, ovisno o njihovoj nacionalnosti, ili su oslobođeni vizne obaveze ili moraju predati zahtjev za vizu.

Za podnošenje zahtjeva za vizu potreban Vam je termin

Termini su bili i ostat će besplatni!

Sistem za zakazivanje termina Njemačke ambasade u Sarajevu je svima dostupan.

Nije potrebno angažovati agencije za rezervaciju termina. Preko agencije nećete ranije dobiti termine niti će Vam se dodijeliti vanredni termini! Njemačka ambasada u Sarajevu ne sarađuje sa agencijama za vize, niti sa ambasada.info.

Molimo da uzmete u obzir da se kroz rezervaciju termina preko agencija stavljate u položaj da od njih ovisite, utoliko što se pri rezervaciji termina neće navesti Vaša e-mail adresa, nego e-mail adresa agencije. Na osnovu toga nećete više imati uticaj na rezervaciju termina, iako će rezervacija glasiti na Vaše ime, jer će automatska obavještenja sistema za zakazivanje termina pristizati samo na e-mail adresu agencije. Nećete više biti u stanju da ustanovite, da li je termin zaista rezervisan i potvrđen ili na Vašu želju storniran, nego ćete ovisiti o spremnosti za saradnjom od agencije.

Ukoliko ne budete mogli doći na termin, zato što niste imali pristup e-mail adresi od agencije, ne zasnivate time pravo na vanredan termin. Njemačka ambasada u Sarajevu zbog toga izričito savjetuje da rezervaciju termina držite pod vlastitom kontrolom.


Koja viza Vama treba, zavisi o tome koliko dugo želite ostati u Njemačkoj.

Odaberite prvo, koliko traje vaš planirani boravak:

Kraći boravak (maksimalno 90 dana, npr. turistički ili poslovno)

Duži boravak  (više od 90 dana, npr. u svrhu studiranja, zapošljavanja ili spajanja porodice)

Zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za vizu

Radno vrijeme i kontakti odjela za vize


Zaštita podataka:

Informacije o zaštiti podataka u postupku izdavanja viza


povratak na vrh stranice