Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Opšte viza odredbe za državljane Bosne i Hercegovine

EU-Schild - Passkontrolle

Passkontrolle, © picture alliance / ZB

29.03.2018 - Članak

Od 15.12.2010. godine je za državljane Bosne i Hercegovine moguć bezvizni ulazak pod sljedećim uslovima:
-  posjedovanje vežeće biometrijske putne isprave (izdaje se u BiH od kraja 2009. godine)

-  dokaz o svrsi putovanja (npr. pismeni poziv i/ili kontakt adresa);
- dokaz o tome da raspolažete sa dovoljno finansijskih sredstava (vrijednost za Njemačku 100,-  KM odnosno 50,-  eura za svaki dan boravka) ili važećeg garantnog pisma;


Gore navedena dokumentacija se mora predočiti na osnovu zahtjeva na granici ili prilikom kontrole u zemljama Šengena.


Na cijelom prostoru Šengena je bez vize moguć boravak do 90 dana u pola godine, računajući od dana prvog ulaska.

Prekoračenje dozvoljenog boravka može imati za posljedicu dugogodišnju zabranu ulaska u sve zemlje Šengena.


Zapošljavanje bez vize nije dozvoljeno.

Više sadržaja

Ovdje možete pronaći sve informacije o postupku izdavanja vize: načinu zakazivanja termina putem online sistema za podnošenje zahtjeva za vizu, neophodnoj dokumentaciji za različite kategorije i sl.


Informacije i obrasci za podnošenje zahtjeva za vizu

povratak na vrh stranice