Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacije o novom zakonu o useljavanju stručnog kadra

Mann mit Anzug hält Karte mit Fragezeichen hoch.

Antworten auf Ihre Fragen zur Einwanderung von Fachkräften, © coloubox.de

04.12.2019 - Članak

Najčešća pitanja i odgovori

Šta podrazumijeva Zakon o doseljavanju stručne radne snage?           

Zakon o doseljavanju stručne radne snage stupa na snagu 1. marta 2020. Njime se proširuje mogućnost za ciljani i održivi porast migracije kvalifikovane stručne radne snage iz država koje nisu članice Evropske unije da se zaposle u Njemačku. Njemačka privreda raste i treba više stručnjaka, i iz inostranstva. Pored apsolvenata sa visokom školskom spremom želimo pridobiti i onu stručnu radnu snagu sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem[1]. Radi toga otvaramo nove puteve prema Njemačkoj za stručnu radnu snagu kao i za buduću stručnu snagu bez akademskog zvanja u svim oblastima. Time se omogućava stručnoj radnoj snazi da dođe u Njemačku u svrhu zapošljavanja, priznavanja stručnog obrazovanja i samog obavljanja stručnog obrazovanja[2] u preduzećima. Cilj ovih novih pravila je održiva integracija strane stručne radne snage na tržište rada i u društvo.

[1] Berufsausbildung (kvalifikovano stručno obrazovanje – osobe sa zanimanjem srednje stručne spreme)

[2] Ausbildung (dvo- ili trogodišnje školovanje u svrhu sticanja stručnog obrazovanja)

Koja stručna radna snaga se može doseliti u Njemačku? 

Ako postoji konkretna ponuda za radno mjesto i kvalifikacija (koju je priznala njemačka ustanova) moguće je da dođu u principu kvalifikovani stručnjaci iz svih oblasti. Ovim novim pravilima se od sada ukida za sve kvalifikovane stručnjake tzv. Vorrangprüfung[1] koji se primjenjivao u koristi njemačkog ili evropskog kadra. Dodatno otpada ograničenje na deficitarna zanimanja i kod stručne radne snage bez akademskog obrazovanja. Takođe je novina i u tome da stručna radna snaga sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem (a ne samo osobe sa visokoškolskom diplomom kao do sada), ukoliko ima odgovarajuće znanje njemačkog jezika i osigurano izdržavanje, može doći maksimalno na šest mjeseci u Njemačku u svrhu traženja posla. Mladi ljudi do navršene 25. godine života sa dobrim znanjem njemačkog jezika (B2) i pristupnicom visokoškolskim ustanovama ili diplomom završene njemačke škole u inostranstvu mogu podnijeti zahtjev za vizu do maks. šest mjeseci u svrhu traženja mjesta za stručno obrazovanje.

IT-stručnjaci  sa radnim iskustvom od min. tri godine mogu pod određenim uslovima (minimalna zarada, poznavanje njemačkog jezika) i bez formalne diplome doći u Njemačku. Mogućnosti za boravak u svrhe dopunskih kvalifikacija će biti proširene i učinjene atraktivnijim. Pod određenim uslovima biće omogućeno da se ekvivalentnost utvrdi tek u Njemačkoj i da se prije toga već pristupi kvalifikovanom zaposlenju, ali u zanimanjima koja nisu licencirana.[2]

[1] Kriterij prema kojem kompanija prvo mora pokušati da za određeno radno mjesto pronađe osobu u Njemačkoj ili u EU, pa tek onda dolaze u obzir kandidati izvan EU

[2] Reglementierte Berufe (licencirana zanimanja koja iziskuju dozvolu o radu (tzv. Berufserlaubnis) u svrhu obavljanja profesije)

Za koja zanimanja i u kojim zemljama se uglavnom traži stručna radna snaga? 

Broj otvorenih radnih mjesta je trenutno narastao skoro na 1,4 miliona. Mnoga  preduzeća, posebno u oblasti zdravstva i njege, u tzv. MINT-zanimanjima (matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika), ali i u obrtništvu traže kvalifikovane zaposlenike. Važno je naglasiti da ne manjka samo onih sa visokoškolskom spremom, već i sve više stručnjaka sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem. Nova pravila važe širom svijeta, jer u principu stručna radna snaga iz svih zemalja može doći u Njemačku, ukoliko ispunjavaju preduslove. 

Koja viza je potrebna za zapošljavanje kao stručnjak? 

Svi državljani trećih zemalja trebaju prije zapošljavanja u Njemačkoj biti u posjedu odgovarajuće boravišne dozvole. Izuzev pripadnika nekoliko država (Australija, Izrael, Japan, Kanada, Republika Korea, Novi Zeland, SAD), ostali moraju prije ulaska u Njemačku podnijeti zahtjev za izdavanje nacionalne vize. 
Važno: Potrebno je prvo izvršiti priznavanje kvalifikacije, zatim podnijeti zahtjev za vizu.
Strane visokoškolske diplome i profesionalne kvalifikacije moraju po pravilu prije podnošenja zahtjeva za vizu biti priznate kao ekvivalentnost sa njemačkom diplomom odnosno njemačkim stručnim obrazovanjem. Ekvivalentnost kvalifikacije utvrđuju nadležni organi Njemačke. Zainteresovani za zaposlenje u Njemačkoj, mogu već sada iz inostranstva pokrenuti postupak o priznavanju kvalifikacije, dakle prije samog stupanja na snagu Zakona o doseljavanju stručne radne snage. 
U vezi s tim imate savjete na internetu i info liniji „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (+49 30 1815-1111). Zahtjev za vizu u većini slučajeva ima izgleda na uspjeh tek nakon priznavanja odnosno utvrđivanja ekvivalentnosti stranih visokoškolskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. 
Ostali preduslovi za izdavanje vize su konkretna ponuda za radno mjesto radi zapošljavanja, za koju ste osposobljeni zahvaljujući dotičnoj kvalifikaciji. Za vizu u svrhu traženja posla potrebno je pored priznavanja kvalifikacije predočiti i dokaz o finansijskim sredstvima koja pokrivaju životne troškove kao i dokaz o odgovarajućem nivou znanja njemačkog jezika. 
Više informacija o odgovarajućim postupcima priznavanja kvalifikacije naći ćete ovdje:  
make-it-in-germany.de - informacioni portal Savezne vlade za stručnu radnu snagu iz inostranstva i anerkennung-in-deutschland.de - informacioni portal za utvrđivanju ekvivalentnosti. Tu imate i mogućnost da tražite zanimanja i da pronađete određene nadležne ustanove za utvrđivanje ekvivalentnosti kvalifikacije („Anerkennungsfinder“ - „recognition finder“. Pažnja: Tražilica (recognition finder) će kod licenciranih zanimanja dati informaciju da nije potrebno utvrđivanje ekvivalentnosti. To međutim važi za obavljanje profesije kao takve, ali ne i za izdavanje boravišne dozvole za koju je unatoč tome neophodno utvrđivanje ekvivalentnosti od strane nadležnih organa).
„Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland“ (linija je dostupna od ponedjeljka do petka od 8 h do 16 h MEZ pozivom na broj: +49 30 1815-1111) daje odgovore na njemačkom i engleskom jeziku na pitanja: priznavanje stranih kvalifikacija, traženje posla (job), posao i zanimanje, ulazak u zemlju i boravak, i učenje njemačkog jezika, i putem live-chat-a od ponedjeljka do petka od 8 h do 15 h MEZ pod linkom https://www.make-it-in-germany.com/de/service/kontakt/e-mail

Netzwerk IQ (https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung.html): informacioni centri programa podrške "Integration durch Qualifizierung (IQ)" u zemlji nude informacije o postupku za stručno priznavanje i upućuju zainteresovane osobe za nostrifikaciju na ured koji je nadležan za njihov predmet. Osim toga određeni informacioni centri u okviru davanja savjeta o kvalifikaciji posreduju u sudjelovanju u stručnim programima zahvaljujući kojima podnosioci zahtjeva mogu nadoknaditi deficite u svom obrazovanju ili značajne razlike koje postoje.

IHK FOSA (http://www.ihk-fosa.de/): IHK FOSA (Foreign Skills Approval) je nacionalni Centar za stručnost (Kompetenzzentrum) njemačke Industrijske i trgovinske komore za utvrđivanje ekvivalentnosti stranih kvalifikacija. Oni primaju zahtjeve za priznavanje i upoređuju, u kojoj mjeri se mogu ocijeniti istovjetnim sa odgovarajućom njemačkom profesionalnom kvalifikacijom.

Koji nivo znanja njemačkog jezika treba kvalifikovanom radniku? Gdje ima mogućnosti za učenje njemačkog jezika?

Za zapošljavanje sa kvalifikacijom nema generalnog uslova za određeni nivo znanja njemačkog jezika. Postoje međutim zasebna pravila za odobrenje za određena licencirana zanimanja, posebno u zdravstvenom sektoru. Osim toga poznavanje njemačkog jezika je u praksi često preduslov za konkretnu ponudu za radno mjesto i pomaže u integraciji na tržištu rada i u društvu.

Kada su u pitanju vize za obavljanje stručnog obrazovanja, za traženje radnog - ili mjesta za stručno obrazovanje ili za priznavanje kvalifikacije potrebno je znanje njemačkog jezika, pri čemu se nivo znanja razlikuje u zavisnosti od svrhe boravka.

Sveobuhvatni portal Savezne vlade „Make it in Germany“ (www.make-it-in-germany.com) nudi zainterosovanim stručnjacima na više jezika kompletan pregled o postojećim ponudama za jezičko usavršavanje u zemlji i inostranstvu.  

Da li postoje nove mogućnosti za preseljavanje nekvalifikovanih radnika?

Ne. Zakon o doseljavanju stučne radne snage otvara nove mogućnosti za kvalifikovane radnike. Pod stručnom radnom snagom shodno novim pravilima podrazumijevaju se stranci koji imaju

- kvalifikovano stručno obrazovanje iz svoje zemlje

- ili kvalifikovano stručno obrazovanje iz svoje zemlje koje je istovjetno sa stranim stručnim obrazovanjem

- ili njemačku, inostranu priznatu diplomu ili stranu visokoškolsku diplomu koja je ekvivalent njemačkoj visokoškolskoj diplomi

Strane diplome i stečene stručne kvalifikacije moraju biti provjerene prije svega od strane nadležnih ustanova u Njemačkoj kada je u pitanja tzv. postupak utvrđivanja ekvivalentnosti. U stručne kvalifikacije se ubrajaju stručna obrazovanja  za koja je u Njemačkoj utvrđen minimalni period trajanja od dvije godine. Detaljnije informacije o zanimanjima koja su ovim obuhvaćena kao i postupcima priznavanja diploma možete naći pod ovim limkom: https://berufenet.arbeitsagentur.de (samo na njemačkom jeziku), https://www.anerkennung-in-deutschland.de (višejezično), info linija „Leben und Arbeiten in Deutschland“ (+49 30 1815-1111) ili putem live-Chat-a pod https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/chat/

 

 
povratak na vrh stranice