Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Važne informacije u vezi ograničenog rada odjela za vize

17.03.2020 - Članak

Važna obavijest

Usljed aktuelnog razvoja situacije u pogledu širenja korona virusa odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu će do daljnjeg raditi u ograničenom kapacitetu. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati o aktuelnim odlukama.

Kako mogu stupiti u kontakt sa odjelom za vize dok je zatvoren?

  • E-mail: visastelle@sarj.diplo.de
  • Fax: +387 (0)33 211 200
  • Infotelefon: +387 (0)33 565 380 (od ponedjeljka do četvrtka od 13:30 sati do 16:00 sati)

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje?

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje?

Savezna Republika Njemačka je u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja korona virusa donijela mjere o ograničenju ulaska iz trećih zemalja u Saveznu Republiku Njemačku za putovanja koja nisu apsolutno i neophodna.

Informacije o aktuelnim mjerama ograničenja ulaska u Njemačku i u EU, kao i koje  iznimke postoje, možete naći ovdje: ovdje.

Informacije o iznimnim slučajevima, u kojima odjel za vize u Sarajevu obrađuje zahtjeve, možete naći ovdje.

Savezna vlada je 10. juna 2020. donijela odluku o tome da će nakon sa 15. juna 2020. godine ukinuti granične kontrole na unutrašnjim granicama sa Austrijom, Švicarskom, Francuskom, Italijom i Danskom koje su prethodno bile privremeno ponovo uvedene radi pandemije. Kontrole na unutrašnjoj granici s vazdušne strane prema Španiji se ukidaju nakon 21. juna 2020. godine. Pri ulasku iz prethodno navedenih zemalja u Njemačku od 16. juna 2020. godine, odnosno (u slučaju Španije) od 22. juna 2020. godine, više neće biti potrebe za dokazivanjem razloga za ulazak. Granične kontrole na unutrašnjoj granici prema Luksemburgu su prethodno već bile ukinute nakon 15. maja 2020. godine.

Osobe koje žele pokušati da uđu u Njemačku odnosno u Šengenski prostor čine to na vlastitu odgovornost. Čak i u gore navedenim slučajevima može Vam biti izrečena zabrana ulaska ili tranzita na samoj granici, neovisno o državljanstvu i boravišnom statusu. Dotični granični službenik donosi konačnu odluku o ulasku odnosno tranzitu putnika. O ovakvim slučajevima se odlučuje prema vrlo striktnim pravilima.


Na šta obavezno moram obratiti pažnju nakon ulaska odnosno povratka u Njemačku?
Za putnike koji ulaze tj. oni koji se vraćaju u Njemačku Savezna vlada i pokrajinske vlade su usaglasali osnove za jedinstvene odredbe o karantinu. Prema ovim odredbama se oni putnici koji su prethodno boravilu u rizičnom području moraju neposredno nakon ulaska u Njemačku odmah uputiti ka krajnjem odredištu, ići u kućnu izolaciju i javiti se putem telefona ili e-maila nadležnom Zavodu za zdravstvenu zaštitu (prema mjestu prebivališta). Aktuelni pregled o rizičnim područjima možete naći ovdje.

Nadzor nad prodovođenjem ovih odredbi o karantinu vrše savezne pokrajine, zbog toga ove direktive mogu varirati od jedne do druge savezne pokrajine. Molimo da se prije ulaska putem internet stranica ministarstava zdravstva pojedinačnih saveznih pokrajina informišete o aktuelnim važećim odredbama u vezi karantina.

Rezervisao/la sam termin odnosno termin mi je bio dodijeljen, ali isti zbog zatvaranja odjela za vize nije mogao biti iskorišten. Šta će se desiti s tim terminom?
Termini u kategoriji za spajanje s porodicom i zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana neće propasti, nego će biti ponovo dodijeljeni.  

Termini u svim ostalim kategorijama (zapošljavanje s visokom stručnom spremom/ kvalifikovani kadar s priznatim stručnim obrazovanjem/detaširani radnici/studiranje, stručno obrazovanje i priznavanje obrazovanja/šengenske vize, Au-Pair, volontiranje, jezički kurs, razmjena kadrova, zapošljavanje na brodovima, traženje posla u svrhu zapošljavanja,obavljanja stručnog obrazovanja ili -studiranja) će biti stornirani, tako da će aplikanti smjesta moći rezervisati nove termine čim bude dozvoljen ulazak za planiranu svrhu boravka. Odjel za vize će u ovim slučajevima nastojati da stavi na raspolaganje dovoljno novih termina.

Kada se mogu rezervisati novi termini?
Novi termini se ne mogu rezervisati do daljnjeg. Kada će to ponovo biti moguće, još ne možemo reći. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati o tome. Izričito Vas molimo da ne šaljete upite u vezi termina sve dok je zatvoren odjel za vize, obzirom da na iste nije moguće odgovoriti.

Podnio/nijela sam zahtjev za vizu prije nego što je zatvoren odjel za vize i do sada nisam dobio/la nikakav odgovor. Želim da znam kakav je aktuelni status zahtjeva?
Trenutno se obrađuju zahtjevi u onim kategorijama za koje je dozvoljen ulazak u Njemačku.

Izdata mi je viza prije zatvaranja odjela za vize, ali sa istom nisam otputovao/la u Njemačku. Da li se vrijeme trajanja vize može produžiti?
Ne, produženje nije moguće. Ukoliko ulazak u Njemačku za vrijeme trajanja vize nije moguć, morate aplicirati za novu vizu.

Dok je odjel za vize bio zatvoren datum mog certifikata o poznavanju njemačkog jezika je istekao. Da li će moj certifikat ipak biti prihvaćen?
Odjel za vize je svjestan problematike koja je prouzrokavana na osnovu korona virusa vezano za jezičke certifikate, te će ponuditi rješenje na način da će izaći u susret u pogledu certifikata čiji je rok istekao dok je odjel za vize bio zatvoren.

Moj zahtjev za vizu je odbijen. Da li je zbog zatvaranja odjela za vize prolongiran rok za ulaganje žalbe?
Ne, rok za ulaganje žalbe nije prolongiran, već regularno teče dalje. Žalbe se obrađuju i mogu se i dalje dostavljati odjelu za vize. Molimo da obratite pažnju na upute u vezi žalbenog postupka koje se nalaze na sljedećem informativnom listu

Moj pasoš se nalazi u odjelu za vize. Kako ga mogu dobiti natrag?
Ukoliko želite da Vam se vrati pasoš natrag, molimo da pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje  sljedećih podataka:

  • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj  taksi)
  • Ime i prezime
  • Broj mobitela
  • Poštanska  adresa
  • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu

Trenutno boravim u Njemačkoj bez vize i zbog mjera ograničenja za putovanja ne mogu da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Šta mogu učiniti po tom pitanju?
Molimo  da se putem e-maila ili napismeno obratite nadležnom uredu za strance na licu mjesta i tamo predate zahtjev za dodjelu boravišne dozvole. Podnošenjem zahtjeva Vaš boravak u Njemačkoj se smatra odobrenim sve do trenutka donošenja konačne odluke o Vašem zahtjevu.

Imam boravišnu dozvolu za Njemačku koja će ubrzo isteći. Obzirom da se trenutno nalazim u Bosni i Hercegovini, ne mogu da otputujem u Njemačku kako bih produžio/la boravišnu dozvolu. Šta mogu učiniti po tom pitanju?
Molimo Vas da se putem e-maila ili napismeno obratite nadležnom uredu za strance u Njemačkoj i da tamo  podnesete zahtjev za produženje Vaše boravišne dozvole.


Napomene pravno-konzularnog odjelapovratak na vrh stranice