Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Upiti o statusu obrade zahtjeva za vizu

Macro photo of beautiful female hands pressing buttons on keyboard.

Contact via email, © colourbox.de

Članak

Upiti o stanju zahtjeva za vizu usporavaju vizni postupak. Odgovaranje takvih upita iziskuje kapacitete za obradu. To, nažalost, ide na teret obrade zahtjeva za vizu i prolongira trajanje obrade istih. Ukoliko se u toku obrade Vašeg zahtjeva pojave pitanja koja se odnose na podnositelja zahtjeva ili se bude morala prilagati dodatna dokumentacija, odjel za vize će svakako samoinicijativno kontaktirati podnositelja zahtjeva.

Iako se u prilikom podnošenja zahtjeva za vizu predoči predsaglanost Savezne agencije za rad/ureda za strance, moguće jeda će se najprije morati riješiti dodatna pitanja. S tim u vezi Ambasada podnositelje zahtjeva moli da u prve četiri sedmice od dana predavanja zahtjeva ne upućuju upite o stanju obrade zahtjeva (ni telefonskim ni pismenim putem niti putem e-maila).

Iz gore navedenih razloga Ambasada neće odgovarati na upite o stanju obrade zahtjeva u prve četiri sedmice od dana predavanja zahtjeva (to ne važi za zahtjeve u svrhu školovanja/Ausbildung).

Hvala na razumijevanju!

Povezani sadržaji

povratak na vrh stranice