Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informativni listovi za zapošljavanje

Članak

Zakon o doseljavanju stručnog kadra

Zakon o doseljavanju stručnog kadra stupa na snagu 1. marta 2020. Sažetak najvažnijih informacija o novom zakonu možete naći u ovom informativnom listu.

Dodatne informacije kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa doseljavanjem i zapošljavanjem stručnog kadra u Njemačkoj možete naći ovdje.


Zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkan

Informacije o dodjeli termina i podnošenju zahtjeva za izdavanje vize prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana možete naći ovdje


Info-list Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana

Info-list za pomoćnike njegovatelja prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana

Info-list za vozače autobusa i teretnih motornih vozila prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana

Pouka za vozače (Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana)

Info-list za ubrzanu proceduru za stručni kadar

Info-list za stručni kadar sa priznatim stručnim obrazovanjem

Info-list za medicinske tehničare sa priznatim obrazovanjem

Info-list za medicinske tehničare preko ARZa

Info-list za ljekare, zubare, magistre farmacije, veterinare

Info-list za stručni kadar sa visokom stručnom spremom (ukljč. Plavu kartu EU)

Info-list za IT zanimanja BEZ diplome

Info-list za stručno obrazovanje

Info-list za riječne brodove i kruzere

Info-list za zapošljavanje u vjerskim zanimanjima

Info-list za priznavanje inostranog obrazovanja

Info-list za detaširane radnike

Info-list za traženje posla

Dokaz o poznavanju njemačkog jezika u postupku vize


Termini za podnošenje zahtjeva za vizu


Više sadržaja

Radno vrijeme šaltera za podnošenje zahtjeva za vizu (samo zu prethodno zakazan termin!)   ponedjeljak - petak:      08:00 do 12:00 sati ponedjeljak - četvrtak:        13:30 do 15:00…

Radno vrijeme i kontakti odjela za vize

Povezani sadržaji

povratak na vrh stranice