Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizni informacijski sistem (VIS)

Članak

Schengenvisum
Schengenvisum© colourbox

„VIS“ je sistem za razmjenu viznih podataka među državama članicama Šengena. Glavni ciljevi VIS-a su pojednostavljivanje postupka podnošenja zahtjeva za vizu, olakšavanje kontrola na vanjskim graničnim prijelazima i povećanje sigurnosti- i za same podnosioce zahtjeva.

Vizni informacijski sistem (VIS) država članica Šengena je od 11. oktobra 2011. godine počeo sa radom. Od dana 25.09.2014. godine je i Ambasada u Sarajevu priključena na VIS.

U svrhu korištenja VIS-a su konzularna predstavništva i granični prijelazi na prostoru Šengena povezani sa centralnom bazom podataka VIS-a.

Uvođenjem VIS-a nastaju sljedeće promjene:

  • Podnosioci zahtjeva za vizu moraju lično doći kada prvi put predaju zahtjev, kako bi se od njih uzeli biometrijski podaci. Od podnosioca zahtjeva se uzimaju otisci deset prstiju i fotografija.

  • Kod budućih zahtjeva u periodu od 5 godina se, međutim, mogu ponovo koristiti otisci prstiju koji su već pohranjeni u VIS-ovoj bazi podataka, tako da lični dolazak više nije potreban.

  • Prilikom ulaska u države članice Šengena granične službe imaju mogućnost da provjere identitet putnika na osnovu pristupa podacima u VIS-u.

Povezani sadržaji

povratak na vrh stranice