Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilaterani odnosi

05.12.2017 - Članak

Njemačka je 1992. godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu (BiH) i od tada ima i diplomatske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. 1994. godine je otvorena Njemačka Ambasada u Sarajevu. Savezna Republika Njemačka sudjeluje u posljeratnoj izgradnji Bosne i Hercegovine i njeguje bilateralne odnose. Njemačka sudjeluje u izgradnji na multilateralnoj razini i u mnogobrojnim međunarodnim forumima. Mora se istaknuti da je Njemačka članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koji rukovodi implementacijom Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini.

povratak na vrh stranice