Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njemačko predsjedavanje G7 u 2022. godini

Das deutsche G7-Logo in blau auf weißem Hintergrund.

Logo der deutschen G7-Präsidentschaft 2022, © Bundesregierung

01.01.2022 - Članak

Dana 1. 1. 2022. je Njemačka na godinu dana preuzela predsjedavanje G7. Ministrica vanjskih poslova Baerbock stavila je u prvi plan rada ministara i ministrica vanjskih poslova G7 agendu prevencije i transformacije. U fokusu su: klimatska kriza, pandemija i jačanje otpornosti demokratija.

Usaglašavanje stavova o temama vanjske i sigurnosne politike kao osnovni zadatak

Ključna tačka na agendi ministara i ministrica G7 je da se tijesno, neformalno i u duhu povjerenja usaglase stavovi o vanjsko- i sigurnosno-političkim izazovima i krizama. G7 predstavlja jedinstvenu platformu da se, na osnovu naših zajedničkih vrednota, daju važni impulsi za rješavanje konflikata i suočavanje sa strateškim izazovima. Na to želimo da se nadovežemo i za vrijeme njemačkog predsedavanja, jer se ni 2022. godine, nažalost, neće smanjiti broj aktuelnih kriznih tema.

Snažne liberalne demokratije s jakim vrijednosnim temeljem

Na globalne izazove možemo da odgovorimo samo zajedno. Za G7 to znači: Moramo da kažemo za šta se borimo kao liberalne demokratije privržene multilateralizmu, umjesto da nam je stalni fokus na tome protiv čega smo.

– ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock

I više od toga: Njemačka je sebi postavila za cilj da nastavi da jača vrijednosni temelj G7. Radi toga želimo da još više učvrstimo važne teme vezane za ljudska prava, npr. u oblastima kao što su vještačka inteligencija i ravnopravnost spolova, kao i u odnosu na obaveze polaganja računa u slučajevima kršenja ljudskih prava. Istovremeno hoćemo da radimo na tome da liberalne demokratije sačuvaju svoju snagu i da građanima zaista pružaju više slobode, sigurnosti i održivog prosperiteta.

Agenda prevencije i transformacije kao misao vodilja: Klimatska kriza kao jedno od tri težišta

Ne samo klimatska kriza nam demonstrira značaj anticipativnog, ranog i zajedničkog djelovanja. Stoga želimo da iskoristimo uticaj G7 za sprovođenje odlučne agende prevencije i transformacije:

Djelovati prije nego što bude kasno: To je glavna poruka o kojoj želimo da razgovaramo sa ministarima i ministricama vanjskih poslova, s obzirom na klimatsku krizu, s obzirom na – podrazumijeva se – suzbijanje pandemije, ali i s obzirom na otpornost demokratija.

ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock

  1. Dalje pooštravanje klimatske krize donosi sa sobom ne samo strašnu nevolju ljudima pojedinačno, nego pooštrava i konflikte u različitim regionima svijeta. Klimatska politika je preventivna sigurnosna politika i stoga predstavlja ključni element naše vanjske politike i našeg predsjedavanja G7. Želimo da suštinski povećamo angažovanje G7 u oblasti klimatskih promjena. Partnerstva u oblasti energetike i klimatskih promjena predstavljaju suštinsku šansu za postizanje održivog prosperiteta, upravo za države s visokim emisijama štetnih gasova i za države koje u velikoj mjeri zavise od fosilnih energenata. Fokusiraćemo se i na to da u okviru G7 anticipativna humanitarna pomoć bude instrument za ublažavanje – između ostalog – posljedica klimatske krize i za razvijanje boljeg razumijevanja povezanosti klime i bezbjednosti.
  2. Za vrijeme našeg predsjedavanja G7 želimo jačati multilateralizam. Na krize poput pandemije izazvane virusom korona možemo da odgovaramo samo zajedno, a na buduće krize moramo reagovati rano, jedinstveni i na osnovu naučnih saznanja i savjeta eksperata. Ujedinjene nacije pružaju pravi okvir za to. Na agendi ministara i ministrica vanjskih poslova G7 se stoga nalaze i jačanje međunarodnog zdravstvenog poretka i održiva globalna pravednost u odnosu na vakcine.
  3. Kao partneri G7 koji dijelimo iste vrijednosti zajednički nam je cilj da povećamo otpornost naših demokratija. Kampanje dezinformisanja, na primjer, predstavljaju suštinsku opasnost za naša otvorena društva. Prema tome, stavit ćemo na agendu i projekte za poboljšanje cyber-bezbjednosti čiji će korisnici biti izabrane partnerske zemlje izvan kruga G7, kao i buduće investicije u zajedničku globalnu infrastrukturu.

Ključni događaji predsjedavanja 2022.

Kao „tradicionalni“ ključni događaji u okviru procesa ministara vanjskih poslova G7, 2022. predviđena su dva sastanka na nivou ministara i ministrica vanjskih poslova, prvi u maju 2022, a drugi u jesen 2022. Pored toga, kao i svake godine, planiran je zajednički razgovor ministara vanjskih poslova G7 na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru 2022. na kojem je obično riječ o aktuelnim temama multilateralnog karaktera.

Intenziviranje odnosa sa partnerima izvan G7 koji dijele iste vrijednosti

Države G7 ne ostaju same sa sobom: I Njemačka će pozvati države goste koje su simbol zajedničkih vrijednosti poput slobode i vladavine prava. Na dva predstojeća sastanka ministara i ministrica vanjskih poslova prvo ćemo se fokusirati na države iz Afrike, a poslije toga na države iz pacifičkog regiona.


 


povratak na vrh stranice