Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Odbijen mi je zahtjev za vizu – šta mogu dalje učiniti?

Symbolbild eines Paragrafen

Symbolbild eines Paragrafen, © Colourbox

21.09.2022 - Artikel

Vaš zahtjev za vizu je odbijen, a Vi se nakon što ste pregledali obrazloženje odbijenice ne slažete sa odlukom Ambasade? Možete uputiti žalbu odjelu za vize da Vaš zahtjev još jednom bude razmatran. Taj postupak se zove remonstracija.

Vaš zahtjev za vizu je odbijen, a Vi se nakon što ste pregledali obrazloženje odbijenice ne slažete  s odlukom Ambasade?

Na odbijen zahtjev za vizu možete uložiti žalbu tzv. remonstraciju. Istovremeno imate i opciju da podnesete tužbu protiv odbijenice i da je razmotri Upravni sudu u Berlinu.

Remonstracija i tužba su dva odvojena postupka koji su neovisni jedan od drugog.


Ukoliko se odlučite da prvo uložite žalbu, a Ambasada i dalje ostane pri svojoj odluci odbijenice, dobit ćete detaljno obrazloženo negativno rješenje žalbe, protiv kojeg također možete podnijeti tužbu kod Upravnog suda u Berlinu.

Žalbeni postupak može trajati do tri mjeseca.  Koliko dugo traje tužbeni postupak možete saznati direktno u Upravnom sudu u Berlinu.

Navedenim informacijama je sve važno obuhvaćeno, tako da se na dodatna pitanja izvan toga neće odgovoriti.

Rokovi

Izračunavanje rokova zasniva se na članu 31 stav 3. Zakona o upravnom postupku (VwVfG) i članu 31 stav 1. Zakona o upravnom postupku (VwVfG) u vezi s članom 188 stav 3. Građanskog zakona (BGB).

Ukoliko se u dopisu Vaše odbijenice navodi i pravni lijek, morate unutar mjesec dana nakon primitka Vaše odbijenice uložiti žalbu. Odbijenica nakon isteka od mjesec dana postaje pravosnažna.

Ukoliko u odbijenici nije naglašen pravni lijek, rok za ulaganje žalbe iznosi godinu dana od momenta kada je pristigao dopis odbijenice.

Postupak žalbe se ulaže napismeno, žalbeni dopis mora biti potpisan svojeručno. Dopis poslan putem e-maila ili dokument potpisan na računaru elektronskim putem nije dovoljan.

Možete zamoliti i drugu osobu da u Vaše ime uloži žalbu. Molimo da u tom slučaju uz žalbu priložite punomoć koju ste svojeručno potpisali.

Informacije će biti pružene isključivo samom podnositelju ili opunomoćenom licu. Žalbeni dopis - kao i u datom slučaju punomoć - moraju biti napisani na njemačkom jeziku.

Molimo Vas da nam Vi ili opunomoćena osoba potpisanu remonstraciju dostavite kao PDF dokument putem maila na konsulat@sarj.diplo.de. Neposredno nakon toga dobit ćete obavijest da smo zaprimili Vaš mail te ćemo istu moći brzo obraditi. 

Alternativno možete dostaviti lično Vašu remonstraciju u Ambasadi ili je dostaviti poštanskim putem. U slučaju da dostavite poštanskim putem ili lično Vašu remonstraciju Ambasada neće biti u mogućnosti da Vam potvrdi prijem iste.

Sadržaj Vaše žalbe/ remonstracije

Vaša remonstracija mora da sadrži sljedeće podatke:

  • Broj predmeta tj. barcode Vašeg zahtjeva za vizu. Dovoljno je da navedete zadnjih šest cifri broja.
  • Vaš broj pasoša
  • Vaše ime i prezime
  • Vaš broj mobitela
  • Vaša adresa

U žalbi trebate navesti sve okolnosti koje Vam idu u prilog i detaljno obrazložiti zašto smatrate da razlozi za odbijanje nisu važeći.

Molimo da obratite pažnju na to da svaka od Vaših izjava bude potkrijepljena odgovarajućom dokumentacijom. Dokumentaciju koju ste već prethodno predali u okviru podnošenja zahtjeva za vizu, ne morate slati iznova.

Samo prilaganje svih potrebnih dokumenata ne znači da će automatski biti pozitivno odlučeno o Vašem zahtjevu. No, oni ipak garantuju da ćemo imati i moći uzeti čitav pregled nad Vašim slučajem u obzir.

Na koji način se odvija žalbeni postupak?

Nakon što primimo Vašu žalbu iznova ćemo Vaš zahtjev za vize razmatrati i uzeti u obzir Vaše uloženo obrazloženje kao i svu priloženu dokumentaciju.

Nakon što obrada bude okončana donosi se odluka. Ukoliko bi postupak obrade duže potrajao, molimo da unutar prvih šest sedmica ne šaljete upite.

Bude li donošena odluka da Vam se viza može izdati, bit ćete o tome obaviješteni bez odlaganja.

Bude li i unutar žalbenog postupka donošena odluka da Vam se viza ne izda, dobit ćete novo izrečenu odbijenicu. Negativno rješenje sadrži detaljno obrazloženje i pravni lijek.

Tužbe

Ukoliko se odbije Vaš zahtjev za vizu, bilo da je to u prvostepenom postupku s odbijenicom ili nakon neuspješne žalbe, možete pokrenuti tužbeni postupak pred Upravnim sudom u Berlinu. U postupku pred Upravnim sudom u Berlinu se razmatra da li odbijenica Vašeg zahtjeva za vizu krši Vaša prava.

Oblik i sadržaj pri podizanju tužbe

Spor pred Upravnim sudom možete voditi sami i podnijeti tužbu ili angažovati advokata da Vas zastupa. Ovlasti zastupanja su opisane u članu 67 Odredbe za Upravno pravo. Molimo da primite na znanje da Vas ne mogu zastupati advokati iz Bosne i Hercegovine.

Weitere Informationen

nach oben