Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Izjava o zaštiti podataka prema članu 13 DSGVO

11.12.2019 - Članak

Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva obrađuju lične podatke, poštujući odredbe Evropske uredbe o zaštiti podataka (Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)), Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) i, po potrebi, posebnih zakonskih regulativa. U cilju vašeg informisanja o obradi podataka i o vašim pravima, te ispunjavanja naše obaveze informisanja (čl. 13. i 14. DSGVO), obavijestit ćemo vas u daljem tekstu o obradi ličnih podataka kada koristite našu web stranicu, kada nas kontaktirate (putem kontaktnog obrasca, e-maila, telefona ili poštom) kao i kada se pretplatite na jedan od naših biltena.

1. Osnove

1.1. Nadležna institucija i Povjerenik za zaštitu podataka

Prema članu 2. njemačkog Zakona o diplomatskoj službi (GAD), Savezno ministarstvo vanjskih poslova (Centrala) i diplomatsko-konzularna predstavništva čine jedinstvenu instituciju na saveznom nivou.

Nadležna institucija za obradu ličnih podataka u skladu sa članom 4. tačka 7. DSGVO je:

Savezno ministarstvo vanjskih poslova (Auswärtiges Amt)

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

telefon: +49 (0) 30 18 17-0 / telefon za upite građana: +49 (0) 30 18 17-2000

faks: +49 (0) 30 18 17-3402

kontakt: Kontaktformular Bürgerservice

Povjerenika za zaštitu podataka Saveznog ministarstva vanjskih poslova možete kontaktirati na:

Savezno ministarstvo vanjskih poslova (Auswärtiges Amt)

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

telefon: +49 (0)30 18 17-7099

faks: +49 (0)30 18 17-5 7099

kontakt: Kontaktformular Datenschutzbeauftragter

Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka, možete se obratiti i kontakt osobama za zaštitu podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Način na koji možete stupiti u vezu sa kontakt osobom za zaštitu podataka diplomatsko-konzularnog predstavništva saznat ćete na kraju teksta (vidi tač. 8 Kontakt osoba za zaštitu podataka diplomatsko-konzularnog predstavništva).

2. Obrada podataka u vezi sa posjetom ove web stranice

2.1. Prikupljanje podataka

Svaki put kada korisnik pristupa našoj web stranici i svaki put kada preuzimate podatke, podaci o ovoj aktivnosti se privremeno čuvaju i obrađuju u datoteci dnevnika (protokola).

Alat za praćenje (tracking tool)koji se koristi za analizu upotrebe, konfiguriran je tako da se ne prikupljaju lični podaci posjetioca.

Pored toga, vaša IP adresa će biti anonimizirana, tako da posjetioci ne mogu da se prate.

Alat za praćenje radi na serverima Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u sigurnoj mrežnoj zoni za koju je izdat certifikat Saveznog instituta za bezbjednost podataka (BSI), tako da se ne prosljeđuju podaci za praćenje.

Pored toga, možete da podesite u vašem pregledaču (browser)  da se vaša posjeta ovom sajtu uopšte ne registruje niti analizira (podešavanje Do-Not-Track/ne pratiti). Prenosom varijable pregledača signalizira se sajtu da li posetioci žele da ih prate ili ne.

Da biste saznali kako to učiniti u vašem pregledaču, ukucajte npr. u pretraživač: Aktivirati "Ne pratiti - Do not track [ime vašeg pregledača]"

Sljedeći podaci se prikupljaju putem praćenja JavaScripta:

 • zahtjev (ime tražene datoteke), datum i vrijeme zahtjeva 
 • vrsta / verzija pregledača (npr. Internet Explorer 11)
 • jezik pregledača (npr. njemački)
 • operativni sistem koji koristite (npr .: Windows 10)
 • tip, model i marka uređaja
 • rezolucija ekrana
 • upotrebljeni dodaci (plugins): (npr. Flash, Java) 
 • URL (prethodno posjećena stranica)
 • anonimizirana IP adresa
 • država i region iz kojeg je podnesen zahtjev
 • šta je preuzeto 
 • klikovi 
 • broj poslatih obrazaca (u zavisnosti od ciljnih definicija).

2.2. Kolačići (Session Cookies)

Kada se pozivaju pojedinačne stranice, koriste se takozvani privremeni kolačići koji olakšavaju navigaciju. Ovi sesijski kolačići ne sadrže lične podatke i brišu se nakon isteka sesije. Kolačići se takođe koriste kada koristite korpu za kupovinu. Oni se takođe brišu na kraju sesije.

Ne koriste se tehnike, koje omogućavaju analizu ponašanja korisnika u pristupu sajtu.

2.3. Upotreba dodataka na društvenim mrežama (plug in)

Trenutno koristimo sljedeće dodatke za društvene mreže: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube (Google). Koristimo takozvano rješenje sa dva klika. Drugim riječima, kada posjetite naš sajt, lični podaci se pružaocima dodataka ne prosljeđuju odmah. Tek kada kliknete na dugme za aktiviranje društvenih mreža, vaši lični podaci će se prosljediti dotičnom provajderu dodataka i pohraniće se tamo (kod američkih provajdera u SAD). Mi koristimo dodatke za društvene mreže da bi kroz interakciju sa vama i drugim korisnicima naša ponuda informacija bila zanimljivija.

Želimo izričito da vam skrenemo pažnju na to da društvene mreže u skladu sa svojim smjernicama za korištenje podataka čuvaju podatke svojih korisnika (na primjer, lične podatke, IP adresu itd.) i koriste ih u poslovne svrhe. O obradi podataka od strane društvenih mreža možete saznati na sljedećim linkovima:

Mi nemamo uticaja na prikupljanje podataka i njihovo dalje korištenje na društvenim mrežama. Mi ne znamo u kojem obimu, na kojem mjestu i u kojem trajanju se podaci čuvaju, u kojoj mjeri mreže ispunjavaju svoju obavezu brisanja, kakve se analize i veze prave na osnovu prikupljenih podataka i kome se podaci prenose.

Zato vas molimo da pažljivo provjerite koje lične podatke pružate društvenim mrežama korištenjem naše web stranice. Ako ne želite da društvene mreže primaju lične podatke na osnovu vaše komunikacije sa našom web stranicom, preporučujemo da nas kontaktirate na drugi način, kao što je kontaktni obrazac na ovom sajtu.

2.4. Google maps

Integrisali smo na našem sajtu uslugu karata “Google Maps” od provajdera “Google”. Kada koristite uslugu (klikom na kartu), Google obrađuje lične podatke, posebno IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se, međutim, ne prikupljaju bez vašeg pristanka (obično kao dio podešavanja vaših mobilnih uređaja).

Ime provajdera:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

sajt: https://maps.google.de

Izjava o privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Opcija za opoziv (Opt-Out-Plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

3. Obrada ličnih podataka na osnovu vašeg kontakta sa našim sajtom

Kada nas kontaktirate, podaci koje ste dostavili (vaše ime, vašu e-mail adresu i, eventualno, vašu adresu, brojeve telefona i faksa) kao i poslate informacije o sadržaju (eventualno lični podaci) obrađuju se u svrhu uspostavljanja povratnog kontakta sa vama i razmatranja vašeg upita, te će se čuvati u skladu sa rokovima utvrđenim Direktivom o arhiviranju koja dopunjuje Zajednički poslovnik saveznih ministarstava (GGO).

U slučaju da je druga institucija nadležna za davanje odgovora na vaš upit, prosljeđivanje drugim organima na pokrajinskom i saveznom nivou može se vršiti bez vaše saglasnosti, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka, pod uslovom da se može pretpostaviti da je prosljeđivanje podataka u cilju dobijanja odgovora u interesu subjekta podataka i pod uslovom da se ne radi o strogo povjerljivim ličnim podacima (član 6. stav 1. slovo e) DSGVO u vezi sa članom 3. BDSG, članom 25. stav 1. u vezi sa članom 23. stav 1. tačka 1. BDSG).

4. Slanje biltena

Postoji mogućnost da se pretplatite na jedan od naših biltena koji vas obavještavaju o vjestima i saopštenjima za štampu njemačkog Ministarstva vanjskih poslova ili o opštim preporukama prije polaska na put i informacijama o bezbjednosnoj situaciji u dotičnoj zemlji.

Za prijavljivanje za pretplatu na jedan od naših biltena koristimo tzv. postupak dvostrukog prijavljivanja (Double-opt-in). To znači da ćemo vam nakon registracije poslati mail na vašu elektronsku adresu kojom vas molimo da potvrdite da želite primati bilten.Tek kada potvrdite link u e-mailu, vaša e-mail adresa će biti pohranjenja za slanje biltena za vrijeme za koje želite da koristite našu ponudu za bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši podaci biće automatski izbrisani.

Imate pravo da u bilo kojem trenutku opozovete vašu saglasnost za slanje biltena i da odjavite pretplatu na bilten. Opoziv možete pokrenuti klikom na link naveden u svakom e-mail biltenu (Link).

5. Naručivanje štampanog materijala

Ako preko naše web stranice naručujete brošure, letke i ostale štampane proizvode, potrebni su nam sljedeći lični podaci da bismo obradili vašu narudžbu:

• ime i prezime,

• ulica i broj,

• poštanski broj i mjesto

• elektronska adresa.

Ukoliko narudžbu ne možemo finalno obraditi, podaci koje ste nam dali biće prosljeđeni trećim licima (kompaniji kod koje ste naručili materijal, drugim organima ili institucijama ukoliko iste šalju naručeni materijal). Pravni osnov za obradu vaših podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) DSGVO). Ukoliko navedeni podaci nisu dostavljeni, ne može se izvršiti obrada naloga.

Podaci koje ste naveli biće izbrisani 90 dana nakon obrade narudžbe.

6. Događaji, odnosi sa medijima i javnošću

U izvršavanju svojih zakonskih nadležnosti njemačko Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva djeluju kao organizatori ili suorganizatori različitih događaja.

U slučaju poziva ili učestvovanja u nekom događaju, obrađujemo lične podatke (ime, adresu itd.) koristeći različite kanale komunikacije kao što je popunjavanje obrasca, web obrasca, putem maila, telefona ili predajom vizitkarte.

Koji lični podaci nam se dostavljaju zavisi od podataka koje unesete u obrazac, ulaznu masku ili koje date u direktnoj komunikaciji.

6.1. Prikupljanje podataka pratećih osoba

Prilikom uredne administrativne obrade događaja se prikupljaju i obrađuju i podaci pratećih osoba pozvanih učesnika. One imaju ista gore navedena prava kao i sva druga lica čiji se podaci prikupljaju i u tom kontekstu se ukazuje na komentare pod brojem 7. (prava lica čiji su podaci prikljupeni).

6.2. Prikupljanje podataka iz javno dostupnih izvora

Ministarstvo vanjskih poslova u tu svrhu, takođe, prikuplja i obrađuje podatke iz izvora koji su javno dostupni, poput početnih stranica  (homepage) lica čiji su podaci prikupljeni ili javno dostupnih direktorija.

6.3. Dalji postupak za prikupljanje ovih podataka

Lični podaci se bez vaše prethodne saglasnosti ne prenose trećim licima, već se čuvaju i obrađuju za našu internu upotrebu i u svrhu organizovanja i administrativne obrade događaja (kao što su kreiranje lista gostiju, omogućavanje kontrole pristupa itd.). Imamo pravo da dogovorimo prenos jednom ili više obrađivača koji koriste lične podatke u naše ime samo za internu upotrebu koja se nama može pripisati.

U zavisnosti od vrste događaja, pojavićemo se kao suorganizator zajedno sa drugim partnerom za saradnju. U tim slučajevima, podaci prikupljeni za potrebe događaja biće prosljeđeni našim partnerima za saradnju, koji takođe mogu koristiti podatke isključivo u svrhu uredne administrativne obrade događaja. U okviru pripreme i organizacije događaja ćemo vas posebno obavijestiti s kojim partnerima sarađujemo u pojedinačnom slučaju.

Podaci će se čuvati samo onoliko koliko je to potrebno za organizaciju i izvođenje događaja, kao i za izvršavanje naših zadataka u oblasti odnosa s javnošću.

Kao primalac propratnih pisama / pozivnica imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na slanje dodatnih propratnih pisama / pozivnica.

6.4. Snimanje

U svrhu održavanja odnosa sa medijima i javnošću njemačko Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva objavljuju slike sa događaja i sastanaka na kojima se možete naći i vi. Imate pravo da uložite prigovor na snimanje i / ili publikaciju. Molimo da se neposredno obratite fotografu na licu mjesta ili za svoj prigovor koristite gore navedene kontakt detalje.

Skrećemo vam pažnju na činjenicu da nemamo uticaj na snimke predstavnika štampe i medija. Oni su sami odgovorni u smislu DSGVO-a.

7. Vaša prava

7.1. U pogledu ličnih podataka koji se tiču vas imate sljedeća prava:

•    pravo na obavještavanje, član 15. DSGVO

•    pravo na ispravku podataka, član. 16. DSGVO

•    pravo na brisanje („pravo da budete „zaboravljeni“), član 17. DSGVO

•    pravo na ograničenje korištenja vaših podataka, član 18. DSGVO

•    pravo na mogućnost prosljeđivanja podataka, član 20. DSGVO

•    pravo na prigovor na obradu, član 21. DSGVO

7.2.

Ukoliko se obrada vaših ličnih podataka odvija na osnovu vaše saglasnosti (npr. bilten), imate pravo da ih opozovete u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka do opoziva (član 7. stav 3. DSGVO)

7.3.

Takođe imate pravo da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka zbog naše obrade vaših ličnih podataka (član 77. DSGVO).

Nadzorni organ nadležan za Ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva je kako slijedi:

Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja  (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

8. Zaštita podataka - Kontakt osobe u Ambasadi

povratak na vrh stranice