Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Naš glavni prioritet ovdje su evroatlantske integracije BiH

13.03.2020 - Intervju

Intervju za Akta.ba

Razgovarala: Seida Bijedić

Kakva je trenutna situacija na tržištu rada u Njemačkoj. Koji kadrovi su najpotrebniji?

Odgovor:

Na njemačkom tržištu rada trenutno ima oko 1,2 miliona otvorenih radnih mjesta. Nedostaje radna snaga iz potpuno različitih oblasti i pri tome se ne radi samo o osobama sa visokom školskom spremom već i kvalifikovanim radnicima sa stručnim obrazovanjem. Posebno velika potražnja je u oblasti zdravstva i njege kao i u tzv. MINT-zanimanjima, odnosno u oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike. Ali isto tako velika je potražnja i za zanatlijama. 

Njemačke kompanije traže radnu snagu, a BiH se već suočava sa masovnim odlaskom stanovništva. Već se najavljuje da će novi zakon o imigraciji strancima znatno olakšati proces zapošljavanja. Šta se zapravo očekuje od stupanja na snagu novog Zakona o iseljeništvu?

Odgovor:

Novim zakonom se proširuju već postojeće odredbe o useljavanju i otvaraju nove mogućnosti, prije svega za određene ciljne skupine: za takozvani stručni kadar, odnosno osobe s visokom stručnom spremom ili stručnim obrazovanjem. Važno je da stečena kvalifikacija mora prethodno biti priznata od strane relevantne institucije u Njemačkoj, prije nego što se u Ambasadi podnese zahtjev za izdavanje vize.

Za osobe bez priznate visokoškolske diplome ili stručne kvalifikacije i dalje važe postojeća pravila (Pravilo za zemlje zapadnog Balkana).

Koje promjene on donosi u pogledu dozvola za rad i postupaka vezanih za dobijanje viza?

Odgovor:

Zakon donosi nekoliko olakšica za osobe s univerzitetskom diplomom ili priznatom stručnom kvalifikacijom. Na primjer, ubuduće otpadaju ograničenja koja su se odnosila na određena, jasno definisana, deficitarna zanimanja. Od sada će se moći doseliti stručnjaci iz svih branši ukoliko ispunjavaju prethodno navedene uslove. Osim toga, neće se više provjeravati da li za neko konkretno radno mjesto vrijedi pravilo po kojem su u prednosti kvalifikovani radnici iz Njemačke ili EU.

Još jedna novost: Osobe koje imaju priznatu kvalifikaciju mogu ubuduće doći u Njemačku kako bi tamo tražile zaposlenje. Osobe mlađe od 25 godina takođe mogu doputovati u Njemačku kako bi kod nas tražili mjesto za stručno obrazovanje i tu na kraju stekli stručnu kvalifikaciju. Ali i u slučaju ovih olakšica, potrebno je podnijeti zahtjev za vizu u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu.

Postoji li mogućnost da se ubrza proces dobijanja termina i viza za one koji žele ići raditi u Njemačkoj?

Odgovor:

Tek kada bude izdata predsaglasnost, zaposlenik može zakazati termin u viznom odjelu Njemačke ambasade. Termini se po pravilu mogu zakazati maksimalno do osam sedmica unaprijed. Vrijeme obrade zahtjeva u tom slučaju iznosi oko tri sedmice.

S druge strane, jedan od problema s kojima se bh. kompanije susreću su detaširani radnici i otežano provođenje Međudržavnog sporazuma između BiH i SR Njemačke čime se ugrožava ne samo realizacija poslova koje su bh. kompanije već ugovorile s njemačkim partnerima, već i sklapanje novih poslovnih aranžmana. Hoće li se raditi na ubrzanju izdavanja viza za detaširane radnike?

Odgovor:

Za detaširane radnike Ambasada na raspolaganje stavlja termine za sljedećih osam sedmica koji se mogu zakazati po slobodnom izboru. Nažalost, u toku prošle godine smo stalno iznova imali slučajeve zloupotrebe zakazivanja termina od strane agencija ili firmi detaširanih radnika gdje su se termini zakazivali ali nisu iskoristili.

To ali i generalno velika potražnja vodile su do toga da nismo uvijek na raspolaganju imali dovoljno termina. Situacija sa terminima se u međuvremenu poboljšala, budući da sada i firme odgovornije postupaju kod zakazivanja termina. I pored toga, i dalje radimo na optimizaciji sistema za dodjelu termina.

Ambasada često ističe stav da podupire ostanak ljudi u BiH. U skladu s tim, recite nam nešto o projektima ili zajedničkim aktivnostima koje dvije države provode po ovom pitanju?

Odgovor:

Njemačka je najveći bilateralni donator u BiH. Kroz našu razvojnu saradnju zalažemo se za stvaranje perspektiva ovdje u zemlji. Naš fokus je na oblastima snabdijevanja energijom, javne uprave i unaprjeđenja privatnog sektora uključujući i stručno obrazovanje.

Posebno važno mi je pitanje stručnog obrazovanja, jer ovdje Njemačka posjeduje posebno stručno znanje. Ovu ekspertizu rado dijelimo, s ciljem da se mladi ljudi za vrijeme svog školovanje ne bi bavili samo teorijom, već, prije svega, izučavali i  praktični dio zanimanja. Oni trebaju steći vještine koje su tražene na tržištu rada u BiH.

Kako ocjenjujete ekonomsku saradnju između Njemačke i BiH?

Odgovor:

Naša privredna saradnja je na dobrim temeljima. Njemačka je najveći bilateralni trgovinski partner BiH i veliki broj njemačkih firmi su ovdje aktivne i otvaraju radna mjesta u zemlji. Međutim, mislim da ima još prostora za pojačavanje te saradnje.

Ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene između BiH i Njemačke iznosi 4 milijarde KM, a pokrivenost uvoza izvozom 75 posto. Koliko ovaj podatak ohrabruje njemačke firme da ulažu u našu zemlju?

Odgovor:

Kao što sam već rekla, uslovi u BiH su načelno dobri, njemački investitori su većinom zadovoljni svojim angažmanom.

Međutim, postoje prepreke koje sprječavaju mnoge druge njemačke firme, koje su načelno zainteresovane, da investiraju u BiH. Pravna sigurnost i vladavina prava su pitanja koja su od izuzetno velike važnosti kod donošenja odluka o investicijama jednako kao i politička stabilnost.

Važna je takođe i efikasna administracija. Nažalost, često i na ovom polju vidimo deficite.

Isto tako, saobraćajne veze su od presudnog značaja u planiranju procesa proizvodnje kao i prodaji proizvoda. Ovdje ima još mnogo posla: u zemlji i u regiji.

Dolaskom na čelo Ambasade Njemačke u BiH, na šta ćete se posebno fokusirati? Koji su prioriteti u budućem radu?

Odgovor:

Naš glavni prioritet ovdje su evroatlantske integracije BiH. Mi ćemo i dalje biti pouzdan partner BiH na putu u EU i NATO. To je u interesu naše dvije zemlje. Članstvo u NATO-u predstavlja stabilnost i sigurnost. A i EU simbolizira miran suživot i pored toga nudi jasna pravila kada je riječ o vladavini prava kao i ekonomskom razvoju. 

Recite nam nešto o aktivnostima Ambasade u narednom periodu?

Odgovor:

Njemačka u julu preuzima predsjedavanje Vijećem EU. To će u svakom slučaju obilježiti naš rad u ovoj godini. Ovdje je u fokusu provođenje 14 prioriteta iz Mišljenja Komisije EU. Pored toga, želimo podržati BIH da ostvari napredak kada je riječ o provođenju socioekonomskih reformi koje su predstavnici BiH razvili zajedno sa EU.

U oblasti kulture obilježavamo jedan lijep jubilej, naime, godinu Beethovena. Ovaj širom svijeta poznati kompozitor ove godine bi napunio 250 godina. Zajedno sa Goethe-Institutom planiramo niz zanimljivih događaja na ovu temu. Obilježavanje jubileja otvaramo koncertom u Vijećnici u Sarajevu krajem maja. U septembru u Sarajevo zatim stiže izložba #BeBeethoven.

Pored toga, u različitim gradovima u BiH održat će se sedmica njemačkog filma. Takođe, ove godine ćemo sa revijom filmova zajedno sa našim francuskim partnerima putovati kroz zemlju. Filmovi će se prikazivati naročito u školama u ruralnim područjima. Ima još je jedan jubilej koji obilježavamo ove godine: Njemačka i Bosna i Hercegovina već 25 godina usko sarađuju u oblasti razvojne saradnje. Želja nam je da ovu aktivnost još bolje predstavimo ljudima u BiH.

 

 

povratak na vrh stranice