Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njemačka organizovala konferenciju „Izazovi za Bosnu i Hercegovinu bez mina“

13.10.2020 - Saopštenje za javnost

Predstavnici petnaest zemalja, tri nevladine organizacije i šest međunarodnih organizacija okupili su se danas na virtualnoj konferenciji. Teme konferencije su bile trenutno stanje i daljnji koraci u pružanju podrške Bosni i Hercegovini da ostvari svoj cilj i postane zemlja bez mina.

Učesnici su se složili da su pojačani napori neophodni kako bi Bosna i Hercegovina do 2025. godine postala zemlja bez mina i spriječila daljnji gubitak života. Od 1996. godine 617 osoba ubijeno je u eksploziji nagaznih mina. Više od 1.700 osoba je ranjeno, a mnoge od njih će posljedice trpjeti do kraja života.

Njemačka od samog početka snažno podržava napore Bosne i Hercegovine u oblasti deminiranja. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke je do sada u tu svrhu stavilo na raspolaganje 40 miliona eura. Na preglednoj konferenciji Konvencije iz Osla (Konvencija o kasetnoj municiji - CCM), u novembru prošle godine, Savezna vlada Njemačke je izrazila spremnost da uspostavi koaliciju (Country Coalition) s Bosnom i Hercegovinom. Njemačka time preuzima vodeću ulogu u osiguranju boljeg uređenja i koordinacije između lokalnih vlasti i donatorske zajednice, ali i među samim donatorima. Današnja konferencija pod nazivom „Izazovi za Bosnu i Hercegovinu bez mina“ zvanično je inicirala ovu koaliciju zemalja (Country Coalition) i ima za cilj među svim učesnicima razviti zajedničko razumijevanje situacije i daljnjih koraka, njenih izazova i prilika, te stvoriti temelje za naše buduće zajedničke napore.

Humanitarno protuminsko djelovanje i uklanjanje eksplozivnih naprava ključni su elementi angažmana Savezne vlade u postkonfliktnoj stabilizaciji. Ove aktivnosti pokrivaju oblasti humanitarne pomoći, razoružanja, stabilizacije i razvojne saradnje.

Kontaminiranost velikih područja minama i drugim eksplozivnim napravama otežava raspoređivanje mirovnih misija, rad humanitarnih organizacija i implementaciju programa stabilizacije. Izbjeglice i raseljene osobe  zbog toga nemaju mogućnost da se vrate u svoje domove i ponovo za sebe i svoje porodice uspostave dugoročne i održive životne uslove.

U okviru humanitarnog deminiranja, Ministarstvo vanjskih poslova  Njemačke podržava aktivnosti na pronalaženju i uklanjanju eksplozivnih naprava poput protupješadijskih mina. Na taj način stvaraju se uslovi za humanitarnu zaštitu i stabilizaciju, te u konačnici za mir i dugoročni razvoj. Ministarstvo podržava mjere edukacije i zagovaranja, pružanja pomoći  žrtvama, počevši od fizičke rehabilitacije pa do psihološke podrške, te se naposljetku zalaže za jačanje normativnog i strateškog okvira.

Istovremeno, kroz svoj angažman, Savezna vlada ispunjava svoje obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma,  posebice Ottawske konvencije (Konvencija  o zabrani protupješadijskih mina – APBMC), Konvencije iz Osla (Konvencija o kasetnoj municiji – CCM) i Protokola V konvencije o određenom konvencionalnom naoružanju – CCW. Tokom  proteklih godina, Njemačka je u tom kontekstu sve više preuzimala odgovornost i postala jedan od najvećih međunarodnih donatora u području humanitarnog deminiranja i uklanjanja eksplozivnih ubojnih sredstava.


 

povratak na vrh stranice