Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nakon tri  godine deminiranja u Ljubljenici - primopredaja općini

Deminiranje u Ljubljenici

Deminiranje u Ljubljenici, © Njemačka ambasada Sarajevo

08.11.2022 - Članak

Nakon tri  godine deminiranja u Ljubljenici - primopredaja općini Berkovići 03.11.2022.

Nakon više od tri godine intenzivnog rada na površini Ljubljenica, očišćena površina će biti predata 03.11.2022. godine na korištenje općini Berkovići i njenom stanovništvu.

Njemačka vlada je za deminiranje stavila na raspolaganje sredstva u visini od preko 800.000 eura.

Organizacija Mines Advisory Group (MAG) je još 2018. godine započela radove na čišćenju minski sumnjive površine Ljubljenica i iste uspješno završila u januaru 2022. godine. Ukupan obim očišćene površine iznosi oko 1,8 km². Pri tome je ukupno pronađeno i uništeno 354 nagaznih mina i 42 neeksplodirana ostatka municije.

Radovi deminiranja u okviru ovog projekta kasnili su zbog brojnih problema. To između ostalog uključuje težak teren, loše vremenske uslove tokom izvođenja radova ili čak i posljedice Covid-a 19.

Iako je deminiranje na površini Ljubljenice, koje je prvobitno trebalo da traje samo 9 mjeseci, trajalo nekoliko godina, Njemačka nije željela da prekine radove na projektu sve te godine nego je finansijski podržala ovaj projekat sve do okončanja, uprkos značajnom povećanju rashoda.

Sada lokalno stanovništvo ove površine opet može koristiti za poljoprivredu i stočarstvo, pošto su sada ponovo bez mina. Osim toga, djeca se sada tamo mogu ponovo bezbjedno igrati, a ljudi mogu ići u šetnju. A jedan korisnik sada planira značajno proširiti svoj kamenolom, koji je u posljednjih 20 godina mogao koristiti samo u vrlo ograničenom obimu zbog opasnosti od mina, što će otvoriti i nova radna mjesta u regiji. Tokom ceremonije, predstavnik općine Berkovići najavio je da će na dijelu zemljišta u općtinskom vlasništvu, koje je sada ponovo upotrebljivo nakon decenija, biti izgrađen solarni park, kako bi se mogao snabdijevati veliki broj domaćinstava u slivu grada Mostara sa čistom energijom u budućnosti.

Njemačka je od 1997. godine podržala humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa oko 43 miliona eura, a to će nastaviti i u buduće u okviru raspoloživih novčanih sredstava, kako bi i u narednom periodu za stanovništvo bila obezbijeđena dodatna područja bez mina.

povratak na vrh stranice