Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Izjava ambasadora dr. Thomas Fitschena na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra 2023.

10.12.2023 - Članak

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću i jedni prema drugima treba da postupaju u duhu bratstva.” Ovo kaže Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 10. decembra 1948. godine, tačno prije 75 godina. Muškarci i žene iz svih dijelova svijeta koji su se okupili u Parizu nakon užasa Drugog svjetskog rata kako bi izradili ovu deklaraciju bili su uvjereni: Svi ljudi moraju biti zaštićeni u svom dostojanstvu kao pojedinci. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je civilizacijsko dostignuće: ona utjelovljuje jednaka i neotuđiva prava svakog ljudskog bića – bez razlike na boju kože, pol, jezik, vjeru ili druge kriterije. Svaki čovjek ima pravo na ljudska prava – bez obzira na karakteristike koje nas ljude mogu razlikovati jedne od drugih.

Njemačka je obavezna da se zalaže za ljudska prava. Ovo je također lekcija iz najmračnijeg poglavlja njemačke istorije. U članu 1. Temeljnog zakona, dakle, propisuju se ljudsko dostojanstvo i neprikosnovena i neotuđiva ljudska prava kao osnova svake ljudske zajednice, mira i pravde u svijetu. Njemački ustav ne samo da jamči ljudska prava u Njemačkoj, već i zahtijeva od nas da radimo na zaštiti dostojanstva i osnovnih sloboda ljudi širom svijeta. Ustav Bosne i Hercegovine je također – kako to izričito kaže preambula –  inspirisan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Zaštita ljudskih prava je također u interesu feminističke vanjske politike Njemačke. Primjeri širom svijeta pokazuju: tamo gdje se krše ljudska prava ne može biti dugoročnog mira i stabilnog razvoja. Značajno učešće žena u mirovnim procesima igra ključnu ulogu. To naglašavamo svojom posvećenošću agendi žena, mira i sigurnosti.

Zaštita sloboda, ljudsko dostojanstvo i inkluzivnost također su pokretači kreativnosti i prosperiteta. Njemačka stoga podržava civilno društvo i branitelje ljudskih prava širom svijeta kroz projekte za jačanje demokratije i ljudskih prava. U BiH radimo i sa mnogim partnerskim organizacijama i pojedincima. Uvjeren sam da možemo i u narednoj godini uspješno nastaviti ovo partnerstvo."

povratak na vrh stranice