Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

22. januar 2024: 61. godišnjica Jelisejskog sporazuma

22.01.2024 - Članak

Ambasade Francuske i Njemačke proslavljaju danas u Bosni i Hercegovini kao i širom svijeta 61. godišnjicu Jelisejskog sporazuma. Ovaj sporazum kojeg su 22. januara 1963. potpisali kancelar Konrad Adenauer i predsjednik Charles de Gaulle zapečatio je trajno pomirenje između Francuske i Njemačke nakon decenija sukobljavanja i neprijateljstava, obilježenih sa tri velika rata i milionima mrtvih.

Originalan i vizionarski, Jelisejski sporazum odvažno je produžio mir između ovih zemalja putem približavanja naroda a posebno mladih ljudi. Već više od 60 godina, mladi Francuzi i mladi Nijemci koriste pogodnosti razmjena i putuju u partnersku zemlju. Pobratimljeni su skoro svi gradovi Francuske i Njemačke. Sporazum je podstakao veliki broj partnerstava i saradnju između zvaničnika, političkih, administrativnih, kulturnih, naučnih i univerzitetskih  institucija dvije zemlje, poput originalnih inicijativa kao što je, na primjer, zajednički udžbenik istorije. Sporazumom iz Ahena 2019. Jelisejski sporazum, kao potvrdu svog uspjeha, povećava svoju ambiciju i jača saradnju između gradova i sela u regijama uz samu granicu sa obje strane, pretvarajući je tako u faktor saradnje i atraktivnosti a ne razdvajanja.

61 godinu kasnije, Francuzi i Nijemci sačuvali su svoj jezik, svoju kulturu a ponekad čak i svoja neslaganja … ili sportske rivalitete ali zahvaljujući hrabrosti svojih vođa, naučili su prevazići nepovjerenje koje ih je sprečavalo da izgrade zajedničku sudbinu, u službi evropskog mira. Dojučerašnji neprijatelji svakodnevno izvlače koristi od sretnog obrata istorije, riznice koje je podstakla pomirenje kolektivnog sjećanja i oblikovala odnose u službi evropske izgradnje.

Kao članice osnivači Evropske unije, osnažene iskustvom međusobnog pomirenja, Francuska i Njemačka namjeravaju nastaviti raditi, zajedno sa svojim evropskim partnerima, na evropskom miru i prosperitetu. I zato naše zemlje podržavaju proširenje Evropske unije na šest zemalja Zapadnog Balkana, kao i potrebnu reformu Evropske unije kako bi buduće proširenje Evropske unije dovelo do njenog jačanja u korist svih sadašnjih i budućih članica.

Radujemo se što je na izborima od 2.oktobra 2022. potvrđena volja Bosanaca i Hercegovaca da se okrenu Evropskoj uniji i pozdravljamo trud bh. vlade da udahne dinamiku reformama i napreduje na evropskom putu, posebno u pravcu otvaranja pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Za taj cilj jasna je i poznata mapa puta. Odluka o provođenju reformi treba biti donesena na osnovu 14 prioriteta koje je navela Evropska komisija, posebno u oblasti vladavine prava.

Francuska i Njemačka su uz Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. One podržavaju inicijative sa ciljem promicanja dijaloga i saradnje izmedu šest zemalja Zapadnog Balkana radi olakšavanja procesa priključivanja Evropskoj uniji, posebno u okviru Berlinskog procesa.

Za Bosnu i Hercegovinu kao i za Zapadni Balkan u cijelini, Jelisejski sporazum je u tom pogledu bogat poukama. Danas će ambasadori Francuske i Njemačke razgovarati sa korisnicima programa Regionalnog ureda za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (RYCO), osnovanu po modelu Francusko-njemačkog ureda za mlade (OFAJ).

povratak na vrh stranice