Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Koja mi je dokumentacija potrebna za moj zahtjev za izdavanje vize?

Symbolbild einer Hand, die durch Unterlagen blättert

Blättern durch Unterlagen, © Colourbox

15.09.2022 - Artikel

Dokumentacija koja u svakom slučaju mora biti predočena

Za Vaš zahtjev za izdavanje nacionalne vize Vam je u svakom slučaju potrebna sljedeća dokumentacija:

 • Vaš pasoš koji važi još 18 mjeseci. Molimo da donesete i jednu kopiju stranice Vašeg pasoša s ličnim podacima.
 • Jedan u cijelosti popunjen i potpisan zahtjev za izdavanje vize. Molimo da koristite online-zahtjev za izdavanje vize na kraju stranice.
 • Jednu aktuelnu biometrijsku fotografiju.

Taksa za obradu Vašeg zahtjeva za vizu iznosi 150 KM.

Spajanje porodice

Molimo da u svrhu spajanja porodice predočite sljedeću dokumentaciju, koja se odnosi na Vaš slučaj. Molimo da pri tome uzmete u obzir upute o dokazu o poznavanju jezika na našem FAQ-u.

 • Vaš vjenčani list na međunarodnom obrascu. Ukoliko ste se vjenčali u Njemačkoj, molimo da predočite Vaš njemački vjenčani list, neovisno o obrascu. Kod sklapanja braka u Njemačkoj: potvrda o prijavi sklapanja braka
 • Aktuelnu njemačku prijavu boravka Vašeg bračnog druga
 • Dokaz o identitetu Vašeg bračnog druga
 • Ako su bračni drugovi strani državljani: kopiju boravišne dozvole
 • Dokaz o poznavanju osnova njemačkog jezika (nivo A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)

Molimo da dokumente prevedete na njemački jezik, ukoliko isti nisu napisani na njemačkom ili engleskom jeziku.

Sljedeću dokumentaciju trebate priložiti, ukoliko je Vaš ulazak u Njemačku/podnošenje zahtjeva za vizu u roku od 3 mjeseca od izdavanja vize Vašem supružniku (nije potrebno, ukoliko Vaš supružnik posjeduje njemačko državljanstvo):

 • Dokaz o dovoljnom stambenom prostoru, npr. ugovor o najmu ili izvod iz zemljišne knjige
 • Dokaz o sigurnim sredstvima za finansiranje životnih troškova, npr. platne liste za posljednja 3 mjeseca

 • Rodni list na međunarodnom obrascu. U slučaju da je dijete rođeno u Njemačkoj, molimo da predočite samo njemački rodni list, neovisno o obrascu.
 • Ukoliko je to slučaj: Vjenčani list roditelja na međunarodnom obrascu. U slučaju da je brak sklopljen u Njemačkoj, molimo da predočite Vaš njemački vjenčani list, neovisno o obrascu.
 • Ako u vrijeme rođenja djeteta njegovi roditelji nisu bili u braku i ne postoji njemački rodni list: Zapisnik o priznavanju očinstva.
 • Aktuelnu prijavu boravka roditelja koji živi u Njemačkoj
 • Ukoliko je to slučaj: Dokaze o isključivom starateljstvu. Presude o razvodu braka iz Bosne i Hercegovine moraju biti nadovjerene pečatom Apostille.
 • Dokaz o identitetu roditelja koji živi u Njemačkoj
 • Ako je roditelj strani državljanin, kopiju boravišne dozvole
 • Kod djece starije od 16 godina dokaz o poznavanju njemačkog jezika (nivo C1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • Za usvojenu djecu:
  • Presudu o usvajanju djeteta. Presuda iz Bosne i Hercegovine mora biti nadovjerena pečatom Apostille, presuda iz Njemačke ne mora sadržavati pečat Apostille.
  • Za postupke usvajanja koji su provedeni u Bosni i Hercegovini treba predočiti i presudu o priznavanju i učincima shodno Zakonu o učincima usvajanja.

Djeca moraju predati zahtjev u prisustvu barem jednog roditelja. Ako roditelji ne žive zajedno u Njemačkoj, onda onaj roditelj koji ostaje u Bosni i Hercegovini mora dati saglasnost za preseljenje djeteta u Njemačku. Ta saglasnost mora biti ovjerena od strane notara, nadovjerena pečatom Apostille i prevedena na njemački jezik.

 • Aktuelnu prijavu boravka djeteta koje živi u Njemačkoj
 • Dokaz o identitetu djeteta
 • Rodni list djeteta na međunarodnom obrascu. U slučaju da je dijete rođeno u Njemačkoj, molimo da predočite samo njemački rodni list, neovisno o obrascu.
 • Ukoliko je to slučaj: Vjenčani list roditelja na međunarodnom obrascu. Ako je brak sklopljen u Njemačkoj, molimo da predočite Vaš njemački vjenčani list, neovisno o obrascu.
 • Ako roditelji u vrijeme rođenja djeteta nisu bili u braku i ne postoji njemački rodni list: Zapisnik o priznavanju očinstva

Zdravstvena i zanimanja za njegovatelje

Dodatna dokumentacija za ove vrste zanimanja se djelimično razlikuje u znatnoj mjeri. Molimo da odaberete samo onu kategoriju koja Vam odgovara.

 • Vaš Ugovor o radu. Ukoliko imate 45 godina ili više, onda morate dokazati da Vaša mjesečna zarada iznosi minimalno 55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj.
 • Izjava o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje.
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi s pečatom Apostille i prijevodom na njemački jezik. Njemačke diplome o visokoj stručnoj spremi ne moraju sadržavati pečat Apostille.
 • Dokaz o priznavanju ekvivalentnosti inostrane visoke stručne spreme, uključujući i priznavanje naučnog stepena. Link koji vodi do Anabin-Baze podataka za procjenu inostranih dokaza o obrazovanju ćete naći na kraju stranice.
 • Licencu za obavljanje poslova ili neophodnu garanciju da ćete dobiti licencu za obavljanje poslova
 • Dobro poznavanje njemačkog jezika (nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • Napredno poznavanje njemačkog jezika na nivou C1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
 • U datom slučajupredsaglasnost Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Ovu predsaglasnost pribavlja Vaš poslodavac. Ona ne mora biti predočena, ako zarađujete minimalno 55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj.

 • Vaš Ugovor o radu. Ukoliko imate 45 godina ili više, onda morate dokazati da Vaša mjesečna zarada iznosi  55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj.
 • Svjedočanstvo o završenoj četverogodišnjoj srednjoj stručnoj spremi, nadovjereno pečatom Apostille i prevedeno na njemački jezik
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, nadovjeren pečatom Apostille i preveden na njemački jezik
 • Dokaz o priznavanju inostranog obrazovanja u Njemačkoj odnosno Uvjerenje o Licenci za korištenje stručnog naziva
 • Dobro poznavanje njemačkog jezika (nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • U datom slučaju predsaglasnost Savezne agencije za rad i zapošljavanje.
 • Alternativno možete predočiti i Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje

 • Dokaz o visokoškolskom obrazovanju tj. kvalifikaciji  koja je stečena u inostranstvu (diploma sa Apostille pečatom i naknadnim prevodom na njemački jezik)
 • Djelimično priznata diploma izdata od strane nadležne ustanove za priznavanje diploma (rješenje o deficitu)
 • Dokaz o planiranoj edukaciji u svrhu priznavanja sa detaljnim planom edukacije/dokvalifikacije (precizan vremenski raspored) koji obuhvata podatke o tome da li je pretežno teoretska ili praktična obuka i o mjestu obavljanja školovanja praktičnog i/ili teoretskog dijela
 • Izjava o radnom odnosu (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis) zajedno sa „dopunskim listom A“ (Zusatzblatt A)- koji se mogu preuzeti sa internet stranice Savezne agencija za rad. Molimo da koristite uvijek aktualnu verziju Savezne agencije za rad.
 • Dokaz o finansiranju životnih troškova (garantno pismo na službenom obrascu sa dokazanom kreditnom sposobnošću/ bankovni račun s ograničenim pravom raspolaganja/ zaposlenje za vrijeme obavljanja priznavanja)
 • Aktualni dokaz o poznavanju njemačkog jezika (nivo B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira)
 • U datom slučaju predsaglasnost Savezne agencije za rad

Dogovor o posredovanju preko BiH agencije za rad i zapošljavanje

 • Dvojezični Ugovor o radu koji ste Vi i Vaš poslodavac potpisali
 • Svjedočanstvo o završenoj četverogodišnjoj medicinskoj srednjoj stručnoj spremi, nadovjereno pečatom Apostille i prevedeno na njemački jezik
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, nadovjeren pečatom Apostille i preveden na njemački jezik
 • Dovoljno poznavanje njemačkog jezika (nivo B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • Saglasnost Savezne agencije za rad i zapošljavanje (U datom slučaju predsaglasnost Savezne agencije za rad)

 • Vaš aktuelni Ugovor o radu. Ukoliko imate 45 godina ili više, onda morate dokazati da Vaša mjesečna zarada iznosi  55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj
 • Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje.
 • Detaljan i konačan popis svih zaduženja i poslova
 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, ovjereno pečatom Apostille i prevedeno na njemački jezik
 • Dovoljno poznavanje njemačkog jezika (nivo B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)

Kvalifikovani stručni kadar

Kao kvalifikovanom stručnom kadru stoji Vam na raspolaganju inostrani portal Ministarstva vanjskih poslova za podnošenje Vašeg zahtjeva za vizu. Tamo ćete također pronaći dokumentaciju potrebnu za podnošenje Vašeg zahtjeva.

U jednom kratkom članku pripremili smo za Vas upute kako to funkcioniše.

Zaposlenje i studiranje

 • Vaš Ugovor o radu. Najmanji iznos Vaše mjesečne nadoknade za vrijeme stručnog obrazovanja možete naći u dijelu Uzdržavanje u FAQ-u.
 • Ako je Vaša nadoknada za stručno obrazovanje manja od najmanjeg predviđenog iznosa:
  • Garantno pismo na zvaničnom obrascu sa dokazanim bonitetom ili
  • Bankovni račun s ograničenim pravom raspolaganja (Sperrkonto) u visini iznosa koji Vam nedostaje
  • Ukoliko je to potrebno, dokaze o besplatnom stanovanju odnosnu uzdržavanju
 • Vaš Plan stručnog obrazovanja
 • Ukoliko je to potrebno, predsaglasnost Savezne agncije za rad i zapošljavanje
 • Dokaz o upisu u stručnu školu
 • Dovoljno poznavanje njemačkog jezika (nivo B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • Motivacijsko pismo na njemačkom jeziku

 • Dokaz o završenoj visokoj ili srednjoj stručnoj spremi u inostranstvu, nadovjeren pečatom Apostille i preveden na njemački jezik
 • Rješenje o deficitu: Službeno pismo nadležne njemačke ustanove o postojećim deficitima za priznavanje
 • Dokaz o planiranoj mjeri za priznavanje, npr. stručni kurs za jezik, stručni seminar
 • Izjava o radnom odnosu (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis) zajedno sa „dopunskim listom A“ (Zusatzblatt A)- koji se mogu preuzeti sa internet stranice Savezne agencija za rad. Molimo da koristite uvijek aktualnu verziju Savezne agencije za rad.
 • Dokaz o obezbjeđivanju uzdržavanja
 • Rad za vrijeme postupka priznavanja
  • Garantno pismo na zvaničnom obrascu i dokazanim bonitetom
  • Bankovni račun s ograničenim pravom raspolaganja (Sperrkonto)
 • Dovoljno poznavanje njemačkog jezika (nivo A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • U datom slučaju predsaglasnost Savezne agencije za rad i zapošljavanje

Potvrda o upisu na njemački univerzitet

Biografija/CV na nastavnom jeziku fakulteta

Motivaciono pismo na nastavnom jeziku fakulteta

Ukoliko nije potvrđen upis na njemačkom univerzitetu: dokaz o potrebnom poznavanju nastavnog jezika. Ovo važi za studij ili mjere koje prethode planiranim studijama.

Dokaz o finansiranju boravka za prvu godinu studija

 • Garantno pismo s dokazanom kreditnom sposobnošću
 • Otvaranje bankovnog računa s ograničenim pravom raspolaganja
 • Stipendija

Potrebna Vam je viza za jezički kurs samo ukoliko kurs traje duže od 90 dana ili ukoliko pređete dozvoljeni vremenski period boravka od 90 dana bez vize u Šengen državama.

 • Potvrda o upisu na privatni kurs jezika ili potvrda o učešću školi za pohađanje jezičkog kursa. Jezički kurs mora najmanje trajati 18 sati sedmično, na primjer intenzivni kurs jezika, ali ne važi za integracioni kurs.
 • Finansiranje Vašeg boravka
  • Bankovni računa s ograničenim pravom raspolaganja ili
  • Garantno pismo s dokazanom kreditnom sposobnošću
 • Ukoliko se radi o pripremnom kursu za studij: završno svjedočanstvo škole sa Apostille pečatom i prevodom na njemački jezik
 • Biografija/CV na njemačkom ili engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo na njemačkom ili engleskom jeziku. Motivaciono pismo treba da sadrži stavke prijašnjih jezičkih kurseva i namjere studija.

 • Biografija/CV
 • Motivaciono pismo s podacima o Vašoj perspektivi u poslovnom životu nakon volonterske službe
 • Ugovor / sporazum o Vašoj volonterskoj službi u Njemačkoj

Napomena o Saveznoj volonterskoj službi uključujući weltwärts Süd-Nord komponentu (pretraživač za volonterska radna mjesta):

 • Vaš ugovor morate potpisati Vi i Savezno ministarstvo za porodicu i civilno društvu (tzv. BAFzA) kao i poslodavac gdje ćete obavljati volontiranje, centrala i u datom slučaju nosioc programa koji provodi volontersku službu.

Napomena o volonterskim službama za mlade (Dobrovoljna socijalna godina (FSJ) ili Dobrovoljna ekološka godina (FÖJ)):

 • Vaš ugovor morate potpisati Vi i Vaš nosioc programa i u datom slučaju poslodavac gdje će se obavljati volontiranje.

Napomena o Evropskoj volonterskoj službi (EFD):

 • Vaš ugovor mora potpisati nacionalna agencija Erasmus + Mladi u akciji kao i koordinatorska organizacija. Sporazum o volonterstvu koji opisuje zadatke i planirane i zadane ciljeve tokom obavljanja volontiranja mora potpisati koordinatorska organizacija i volonter. Organizacija domaćin snosi troškove prehrane i smještaja volontera. Volonter također prima mjesečni džeparac koji trenutno iznosi 110,00 €.
 • Ukoliko ugovor ili neka druga potvrda s radnog mjesta ne sadrži podatke o Vašem smještaju i prehrani, molimo Vas da dostavite dodatni dokaz o finansiranju životnih troškova.
 • Poznavanje jezika nije preduslov za sudjelovanje u EFDu. Organizacija domaćin podržava volontera u učenju jezika putem online alata za učenje jezika (Online Linguistic Support) koji nudi Evropska komisija i u datom slučaju putem jezičkih kurseva koji se nude odvojeno.

Ukoliko nemate osnovno poznavanje njemačkog jezika, morate putem potvrde od poslodavca gdje ćete obavljati volontersku službu ili nosioca programa dokazati da poznavanje jezika nije potrebno i da će Vam biti pružena mogućnost sticanja poznavanja njemačkog jezika nakon ulaska u Njemačku.

Au-Pair boravak služi da u upotpunite svoje poznavanje njemačkog jezika i da upoznavajući Njemačku proširite svoje opšte znanje. U Vašoj prorodici domaćina stoga treba da se govori njemački kao maternji ili porodični jezik. Nažalost, ne smije postojati rodbinska veza s domaćinskom porodicom. Vaši roditelji domaćini u Njemačkoj ne smiju govoriti Vašim maternjim jezikom.

 • Molimo da obratite pažnju na to da Vaš pasoš za ovu kategoriju mora važiti najmanje još 10 mjeseci.
 • Vi ste mlađi od 27 godina u trenutku predavanja zahtjeva za vizu.
 • Vi dokazujete da posjedujete osnovno poznavanje njemačkog jezika (nivo A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira).
 • Vi predočavate svoj ugovor s porodicom domaćinom u Njemačkoj ili Au-Pair agencijom iz Njemačke.

Molimo da pročitate informacije Savezne agencije za rad i zapošljavanje, a posebno njihov  informativni list o Au-Pairu. Na Vašem terminu u Ambasadi morat ćete potpisati izjavu da ste pročitali i razumjeli informativni list.

Dodatne informacije Savezne agencije za rad i zapošljavanje na njemačkom jeziku

Ostale vrste zapošljavanja

 • Predsaglasnost Savezne agencije za rad i zapošljavanje 
 • Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Ukoliko imate 45 godina ili više, onda morate dokazati da Vaša mjesečna zarada iznosi najmanje 55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj.

 • Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje.
 • Vozačka dozvola
 • Dodatni list c
 • Biografija/CV
 • Ukoliko imate 45 godina ili više, onda morate dokazati da Vaša mjesečna zarada iznosi najmanje 55% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje.

Za više informacija o uvijetima za izjavu o radnom odnosu i ugovoru o radu, posebno u pogledu kvalifikacijskih mjera, pogledajte objašnjenje na make-it-in-Germany i zamolite svog poslodavca da to uzme u obzir prilikom pripreme dokumenata.

Odstupajući od pravila u drugim kategorijama Vaš pasoš mora važiti još 3 mjeseca nakon isteka Vašeg angažmana u Njemačkoj.

 • Vaša dozvola za detaširane radnike
 • M2-formular
 • U cijelosti ispunjeni i označeni formulari BH-1 i BH-6 za sve vrijeme trajanja rada
 • PIO-listing

Molimo da Vaš termin rezervišete što je prije moguće, s tim što termin možete zakazati maksimalno 8 sedmica unaprijed.

Kao detaširani radnik u Njemačkoj možete boraviti najduže dvije godine. Uz novu dozvolu za detaširane radnike podliježete određenom vremenu čekanja:

 • Kod prethodnog boravka do 9 mjeseci – 3 mjeseca čekanja
 • Kod prethodnog boravka od preko 9 mjeseci, vrijeme čekanja je isto kao i vrijeme koje ste proveli radeći u Njemačkoj

 • Vaš Ugovor o radu u originalu, alternativno kopija koja je potvrđena od strane autorizovane Agencije za zapošljavanje. Iz Ugovora o radu moraju proizilaziti sljedeće stavke:
  • Početak i kraj radnog odnosa
  • Naziv broda, na kojem ćete raditi
  • Mjesto ukrcaja broda
  • Sedmično radno vrijeme
  • Korištenje godišnjeg odmora
  • Klauzula o minimalnoj zaradi u skladu sa Zakonom o minimalnoj plati prilikom angažmana na brodovima u njemačkim unutrašnjim vodama
 • plan rute broda zajedno s pripremnim i mjerama treninga
 • pregled svih država, u kojima ćete biti angažovani, uključujući i dane na kopnu
 • dokaz o dovoljnom zdravstvenom osiguranju

Za boravke do 90 dana u pola godina potrebna Vam je šengenska viza. S tim u vezi se mijenja i taksa. Molimo da Vaš zahtjev podnesete najmanje šest sedmica prije početka trajanja Ugovora o radu.

Državljani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da, u skladu sa propisima šengena (do 90 dana u 180 dana), bez vize uđu u Njemačku i traže posao.

Od 1. juna 2024. godine je moguće u inostranom portalu za digitalno podnošenje zahtjeva za vizu (Auslandsportal), podnijeti zahtjev za Kartu šansi. U inostranom portalu za digitalno podnošenje zahtjeva za vizu će se i prije nego što se Vi lično pojavite u Ambasadi provjeriti, da li ispunjavate zakonske preduvjete za njeno izdavanje. Dodatne informacije o ovome možete pronaći na make-it-in-Germany.

Weitere Informationen

Ovdje možete naći odgovore na pitanja koja se često postavljaju odjelu za vize. Ukoliko ne možete pronaći odgovor na Vaše pitanje, molimo da nam se obratite putem formulara za kontakt koji se nalazi na…

Imate još pitanja? Mi imamo odgovore - FAQ

nach oben