Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ambasadorica Christiane Hohmann

Članak

Njemačka i Bosna i Hercegovina nemaju doduše zajedničku granicu, ali ipak su ljudi iz naše dvije zemlje blizu jedni drugima. Mi održavamo blisku kulturalnu, ekonomsku i političku razmjenu. Njemačka aktivno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Pozdravna riječ

Botschafterin Christiane Hohmann
Botschafterin Christiane Hohmann © Deutsche Botschaft

Dragi posjetioci,

želim Vam srdačnu dobrodošlicu na web-stranicu Ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu. Drago mi je što se zanimate za moju zemlju i odnose između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Veze između naših dviju zemalja su bliske i unaprjeđivane su decenijama.

Tokom rata stotine hiljada Bosanaca i Hercegovaca našli su utočište u Njemačkoj. Savezna Vlada je do sada za izgradnju i razvoj u Bosni i Hercegovini stavila na raspolaganje gotovo milijardu eura i time se ubraja u najvažnije bilateralne partnere.

Na političkom planu Njemačka godinama prati Bosnu i Hercegovinu sa velikom pažnjom i podržava proces EU-integracija. Za Vladu Savezne Republike Njemačke važno je da se unaprijede oblasti vladavine prava, demokratije i ekonomskog razvoja, kako bi se postigla dugoročna stabilnost i ljudima u Bosni i Hercegovini pružila perspektiva. Regionalna saradnja u okviru Berlinskog procesa koji je inicirala Njemačka, nudi ogroman potencijal kako bi se poboljšali dobrosusjedski odnosi na zapadnom Balkanu i kako bi se Bosna i Hercegovina i cijeli region bolje pripremili za pristupanje Evropskoj uniji.

Njemačka je sa trgovinskim prometom od skoro 1,8 milijardi eura godišnje već najvažniji bilateralni trgovinski partner Bosne i Hercegvine. Oko 250 kompanija sa njemačkim kapitalom radi u Bosni i Hercegovini. U pogledu investicija i postignuća još uvijek postoji  potencijal za poboljšanje: Njemačka privreda pokazuje interes za Vašu zemlju. Preduzeća, međutim, trebaju za svoj angažman prije svega političku stabilnost, efikasnije administrativno djelovanje i dobro obrazovane zaposlenike.

Kulturne veze su na osnovu geografske blizine i historijskih, kulturoloških i ličnih odnosa veoma bliske. Živahna razmjena se odvija na svim razinama, na primjer u okviru partnerstava između gradova i razmjena učenika. U BiH postoji veliki interes za izučavanje njemačkog jezika. Goethe-institut podržava nastavnike njemačkog jezika diljem zemlje kroz programe usavršavanja te nudi razne kurseve njemačkog jezika. Projekti iz kulture i obrazovanja koji se odnose na cijelu zemlju kao i univerzitetska saradnja pružaju uvid u njemačku kulturu i nauku. Očuvanjem kulturne baštine i poticajem sportu zaokružujemo sliku.

U ovih sada već punih 25 godina naših diplomatskih odnosa, Njemačka i Bosna i Hercegovina su postavili odličan temelj za budućnost. U brzom sprovođenju neophodnih reformi u BiH na njenom putu u pravcu Europske unije i daljnjoj izgradnji odnosa naših dviju zemlja nalaze se  još velike šanse za produbljivanje odnosa između Njemačke i Bosne i Hercegovine. 

Vaša Christiane Hohmann
Ambasadorica


Biografija

Christiane Constanze Hohmann (Kristijane Homan)

rođena 10.09.1964. godine u Potsdam-u, neudata

1983.                             maturirala, Potsdam

1983. – 1988.                studij ‘Prevodilac za engleski i francuski‘, Berlin

1988. – 1991.                docent na odsjeku za književnost engleskog jezika Humboldt unverzitet u Berlinu

1991. – 1993.                Pripremna služba za višu spoljnu službu

1993. – 1994.                Ministarstvo vanjskih poslova

1994. – 1997.                Ambasada Vašington

1997. – 2000.                Ministarstvo vanjskih poslova

2000. – 2003.                Ambasada Jaunde, stalna zamjenica ambasadora

2003. – 2005.                Ministarstvo vanjskih poslova

2005. – 2010.                Evropska Komisija Brisel

2010. – 2013.                Ambasada Vašington

2013. - 2016.                Ministarstvo vanjskih poslova, rukovodilac odjeljenja

od 2016.                       Njemačka ambasada u Sarajevu, ambasador

povratak na vrh stranice