Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ovjere kopija i ovjere sadržaja isprava

Desperation Paragraphs

Orange cartoon character with big blue paragraphs. White background., © picture alliance / Zoonar

18.03.2022 - Članak

Njemačka inostrana predstavništva mogu ovjeravati potpise i kopije, ako će se odgovarajući dokument koristiti u Njemačkoj.

Ovjere

Ovjere potpisa

Ovjera potpisa se vrši tako što Vaš potpis stavljate u prisustvu osobe koja vrši ovjeru. Ovjera imena potpisa se može ovjeriti samo ako je potpis dat pred osobom koja vrši ovjeru. U oba slučaja se morate lično pojaviti. Molimo da donesete Vaš pasoš ili ličnu kartu. 

Ovjera kopija

Mi potvrđujemo istovjetnost fotokopije ili prijepisa sa izvornikom ili originalom ili ovjerenom kopijom, ako će se dokument koristiti u Njemačkoj.

Ovjera kopija u postupcima priznavanja zdravstvenih profesija

Za postupak priznavanja u zdravstvenim profesijama u SR Njemačkoj potrebne su Vam ovjerene kopije sljedećih dokumenata, koje morate predočiti u originalu i sa apostilom:

  • Svejedočanstva 4 razreda iz srednje škole
  • Završnu diplomu
  • Dokaz o stručnoj praksi
  • Dokaz o stručnom ispitu
  • Registracija kod kantonalnih komora za njegu

Za ove dokumente naplaćujemo samo jednu naknadu. Dodatni dokumenti se i dalje mogu ovjeriti ako se predoče u originalu sa apostilom. Međutim, za svaki dodatni dokument biće naplaćena dodatna naknada.

Zakazivanje termina

Molimo da blagovremeno zakažete termin putem našeg portala za zakazivanje termina.

Više sadržaja

povratak na vrh stranice